23 Apr: Avocatura, încotro?

AVOCATURA,ÎNCOTRO? 1. Scurt bilanț legislativ al modificărilor importante privind profesia de avocat, de la intrarea în vigoare a Pachetului reformei penale la zi 1.1. Câteva repere Demersul mi se pare util, din cel puțin un punct de vedere, respectiv cel al evaluării impactului practic al dispozițiilor legale noi, care au generat reconfigurarea activității avocațiale în România. La 1 februarie 2014 a intrat Pachetul reformei penale[1], moment de la care vreau să fac un scurt bilanț al modificărilor (în sens larg, incluzând și completările) legislative importante referitoare la profesia de avocat. Acum, la peste 5 ani de la intrarea în vigoare a prevederilor supuse examinării, se pot trage anumite concluzii referitoare la atingerea sau nu a dezideratelor avute în vedere cu ocazia adoptării acestora, astfel încât să se poată face propuneri pertinente sub aspectul cuvenitelor reglaje sau ajustări necesare pentru optimizarea organizării și exercitării profesiei de avocat. Pe lângă analiza dispozițiilor…

13 Mar: Autosuficiența sau eu știu mai bine!

AUTOSUFICIENȚA SAU EU ȘTIU MAI BINE!   Nu de puține ori vedem, auzim sau aflăm că specialiștii sunt contraziși de către profani, care pur și simplu le spun direct în față că nu sunt de acord cu ei, întrucât s-au informat despre subiect și adevărul este cel pe care-l îl cunosc ei. Neîncrederea în profesioniști sau chiar respingerea acestora este un fenomen care se află în continuă creștere, accentuându-se în prezent din cauza accesului foarte facil la informații, dar și din alte motive. Neîncrederea în cei cu pregătire atestată în anumite domenii nu trebuie confundată cu îndoiala constructivă, care izvorăște din prudență, și care este într-o oarecare măsură pozitivă. Neîncrederea este, în fapt, mai mult decât simpla îndoială, deoarece aceasta se transformă, din ce în ce mai evident, într-o respingere a ideii de specialist, expert, profesionist etc. Există mai multe cauze ale dezvoltării fenomenului respingerii competenței. Una dintre ele este…

10 Mar: Pe vremea mea …

Societatea deschisă a prezentului, cu toate tarele sale, este net superioară societății închise din timpul regimului comunist, astfel că nici ridicarea în slăvi a acestuia și nici autovictimizarea nu au justificare rezonabilă.