21 Iul: Evaziunea şi optimizarea fiscală (evaziunea fiscală legală)

Specificul evaziunii fiscale legale (optimizării fiscale) este acela că subiectul (contribuabilul) nu ascunde sursa sau materia impozabilă, ci pur și simplu, prin folosirea (aplicarea) unor norme juridice, reușește să evite plata anumitor obligații de natură fiscală sau să diminueze cuantumul unor datorii către bugetul general consolidat care, în lipsa operațiunii de ocolire a normelor fiscale, ar fi trebuit să execute acele obligații.

19 Iul: Eroarea narativă

Eroarea narativă este o greșeală logică ce constă în acceptarea, ca veridică, a unei povești neverosimile, dar atractive, seducătoare sau captivante. Eroarea narativă este un liant care pare a explica lucrurile printr-o narațiune captivantă, fără a da însă o explicație plauzibilă. Cel care citește sau ascultă o poveste seducătoare va cădea în capcana irezistibilă a frumuseții acesteia.

27 Iun: Multa non sed multum

Metaforic spus, discursul, pledoaria, mesajul sau orice comunicare trebuie să fie precum fustele: suficient de scurte cât să capteze interesul, dar nu mai lungi decât problema ce trebuie acoperită.

26 Iun: Dictatorii, ipocrizia, determinarea, viclenia şi cruzimea

Despre dictatori, în special dacă îi avem în vedere pe cei mai cunoscuţi, s-au spus ori scris multe lucruri şi, în funcţie de obiectivitatea sau subiectivitatea cronicarului, marii despoţi sau tirani pe care a trebuit să-i suporte omenirea sunt caracterizaţi printr-o paletă foarte largă de epitete, de la cele deosebit de elogioase la cele extrem de blamabile, precum: eroi, viteji, megalomani, nemernici ş.a.