2017 octombrie

30 Oct: Obținerea nelegală a unor sume de la bugetele publice – art. 8 din Legea nr. 241/2005

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 ani la 10 ani și interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

17 Oct: Temperamentul, caracterul, aptitudinile speciale și inteligența – elemente esențiale ale personalității omului

În general, prin personalitate înțelegem fasciculul de însurșiri stabile ce caracterizează mental și comportamental un om. Fiecare ființă umană este, mai mult sau mai puțin, diferită față de toate celelalte ființe. Altfel spus, personalitatea este individualitatea sau originalitatea unui individ uman manifestată pe planul relațiilor sociale.

15 Oct: Despre sistemul politic, democrație și statul de drept

Ca cetățean care interacționează aproape în fiecare zi de activitate cu reprezentanți ai puterilor statului pot spune că cei mai mulți dintre aceștia se comportă așa cum legea le-o cere. Din păcate, mă întâlnesc și cu situații în care fie pe față, fie indirect o parte dintre exponenții puterii statale au o conduită contrară regulilor potrivit cărora ar trebuie să-și desfășoare activitatea.

12 Oct: Capcana (eroarea) predicțiilor despre trecut

Prin sintagma previziune despre trecut vreau să pun în lumină ideea că analiza retrospectivă a predictibilitatății sau cauzalității unor evenimente este însoțită de riscul comiterii unor greșeli, uneori esențiale. După ce un eveniment s-a produs, fiind cunoscute deja elementele sale, privindu-l retrospectiv, acesta apare mult mai predictibil și mulți dintre cei întrebați postfactum vor spune că au anticipat producerea lui, iar alții vor răspunde că l-au considerat foarte probabil.