2018 mai

01 Mai: Paradoxul și legile ipocriziei

Termenii ipocrizie și franchețe se află în relație de antonimie, deoarece primul este opusul celuilalt. Într-adevăr, în timp ce ipocrizia este o atitudine fățarnică, franchețea constă într-o atitudine contrară, de sinceritate.