2018 iunie

02 Iun: Despre cunoașterea slăbiciunilor și virtuților consumatorului sau economia comportamentală

Economia, înțeleasă ca ansamblul activităților productive, comerciale și de prestare de servicii, destinate satisfacerii unor nevoi sau interese sociale, poate fi abordată din diverse perspective și, în funcție de unghiul de vedere din care este observată, se consideră că se spune legilor naturii, matematicii ș.a. și, mai recent, se apreciază că este obedientă față de precepetele psihologiei.

01 Iun: Criminalitatea informatică. Acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos (art. 251 C. pen.)

Analizând varianta infracțională prevăzută în art. 251 alin. (1) C. pen., constatăm faptul că aceasta nu este altceva decât o incriminare distinctă a complicității la infracțiunea de efectuare a unor operațiuni financiare în mod fraudulos [art. 250 alin. (1) și (2) C. pen.], ceea ce înseamnă că între ele există o corelație necesară de subsecvență, în sensul că, pentru a putea fi reținută infracțiunea de acceptare a operațiunilor finaciare frauduloase, trebuie constatată în prealabil existența infracțiunii de operațiuni financiare frauduloase.