2020 august

01 Aug: Beția sau mirajul puterii

Unii dintre cei care ajung la putere, indi¬ferent de domeniul în care exercită astfel de prero¬gative, îşi schimbă în mod negativ comportamentul, uneori fiind chiar de nerecunoscut. Această boală socială are un nume: beţia puterii.

01 Aug: Cât de machiavelic și cât de actual este Machiavelli?

Auzim, deseori, expresii de tipul: victime cola¬terale, pierderi inevitabile, erori scuzabile, efecte neimputabile ş.a. Prin aceste sintagme, cei care au vizat obţinerea unor scopuri, considerate de inte¬res public, dar prin modalităţi care îndeobşte nu le fac cinste, de fapt încearcă îndulcirea situaţiei.

01 Aug: Democrația fără statul de drept: o altfel de dictatură

În cazurile în care iniţiativa legislativă provine din interiorul forului legislativ, se aplică proce-durile stabilite de acesta. Dar şi în aceste cazuri, cei care fac propunerile, ce ulterior se transformă în legi, nu rareori apelează, pentru redactarea conţinutului normelor juridice, la persoane de specialitate.

01 Aug: Ce facem pentru țară?

Teoretic, democraţia este o formă de orga¬ni¬zare a statului (regim politic) în care puterea este exercitată de popor. Democraţia, ca instituţie po¬litică (a se citi concept), se află în inter¬de-pendenţă cu un alt concept, foarte important, statul de drept.