02 Aug: Deţinerea de droguri de risc şi deţinerea de droguri de mare risc pentru consum propriu

Potrivit art. 4 din Legea nr. 143/2000: „(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani”.

21 Iul: Evaziunea şi optimizarea fiscală (evaziunea fiscală legală)

Specificul evaziunii fiscale legale (optimizării fiscale) este acela că subiectul (contribuabilul) nu ascunde sursa sau materia impozabilă, ci pur și simplu, prin folosirea (aplicarea) unor norme juridice, reușește să evite plata anumitor obligații de natură fiscală sau să diminueze cuantumul unor datorii către bugetul general consolidat care, în lipsa operațiunii de ocolire a normelor fiscale, ar fi trebuit să execute acele obligații.

19 Iul: Eroarea narativă

Eroarea narativă este o greșeală logică ce constă în acceptarea, ca veridică, a unei povești neverosimile, dar atractive, seducătoare sau captivante. Eroarea narativă este un liant care pare a explica lucrurile printr-o narațiune captivantă, fără a da însă o explicație plauzibilă. Cel care citește sau ascultă o poveste seducătoare va cădea în capcana irezistibilă a frumuseții acesteia.