30 Mai: Definiţia, obiectul, sarcinile, scopul și caracterele dreptului penal

Expresia drept penal are două accepţiuni recunoscute în literatura de specialitate, respectiv de ramură a ştiinţei dreptului şi de ramură a sistemului dreptului pozitiv. Pentru a evita confuziile, de la început precizăm că, deşi cele două sensuri ale expresiei „drept penal” sunt legate indisolubil, ele au conţinuturi bine stabilite. Astfel, în timp ce dreptul penal ca ramură de drept este o parte a sistemului juridic (a ansamblului normelor juridice), dreptul penal ca ramură a ştiinţelor juridice este o parte a sferei (genului) ştiinţelor dreptului.

25 Mai: Propuneri relative la proiectul de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Prin proiectul de lege postat pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare Oficiul), inițiatorul propune adoptarea unei legi pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, urmând ca Legea nr. 656/2002 să fie abrogată la data intrării în vigoare a legii noi.

24 Mai: Secretul profesional al avocatului în contextul legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (i)

Pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost postat Proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Prin două materiale (I și II) vom prezenta situația secretului profesional al avocatului de lege lata (I) și câteva propuneri de lege ferenda (II).

03 Mai: Umanismul – principiu al dreptului penal și al politicii penale

Brevitatis causa, umanismul dreptului penal este obligația legiuitorului și a persoanelor care aplică legea penală, de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. Altfel spus, umanismul dreptului penal reprezintă o cerinţă indispensabilă pentru opera de creare şi aplicare a dreptului penal. Umanismul este nu numai un principiu al dreptului penal, ci şi un principiu al politici penale, deoarece statul este obligat să găsească instrumentele sau mijloacele apte să-i resocializeze pe cei care comit infracțiuni și să-i protejeze pe cei care ajung în postura de victime ale infracțiunilor.

25 Apr: Câteva propuneri de modificare a Codului penal, Codului de procedură penală și altor acte normative

În data de 19 aprilie 2017, Ministerul Justiției a l-a lansat în dezbatere publică un proiect de lege, prin care propune modificarea Codului penal, Codului de procedură penală, Legii nr. 302/2004 și Legii nr. 253/2013 . Scopul declarat de inițiator este acela de a pune în acord dispozițiile din aceste acte normative cu deciziile Curții Constituționale și de a transpune anumite directive ale UE (Directiva 2014/42/UE și Directiva 2016/343/UE). În materialul de față facem câteva propuneri de modificare a legislației penale, în plus față de cele cuprinse în proiectul întocmit de Ministerul Justiției, pe care le considerăm necesare pentru înfăptuirea justiției penale.

20 Apr: Reglementează Legea nr. 25/2017 o superimunitate în favoarea avocaților sau este vorba despre normalitate? Analiza art. 35, art. 39 și art. 46 din legea nr. 51/1995, în lumina deciziei ccr nr. 23/2017

În data de 28 martie 2017, a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 25/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat . Așa cum vom demonstra mai jos, Legea nr. 25/2017 nu reglementează o superimunitate în favoarea avocaților, ci pune în acord legislația privind profesia de avocat cu noile realități juridice. Modificările și completările aduse Legii nr. 51/1995 sunt firești, utile și, totodată, necesare.