18 Apr: Despre Internet, Robert Taylor, părinții Internetului și Albert Einstein

Să nu uităm că orice dezvoltare a noilor tehnologii poate fi atât malignă, cât și beningnă și de aceea trebuie să fie însoțită de măsuri apte să le orienteze exclusiv spre binele omenirii. Noile tehnologii sunt accesibile, în egală măsură, oamenilor de bine și celor care urmăresc scopuri antisociale (de pildă, teroriștilor). Dintr-o altă perspectivă, se poate constata cu evidență că omul contemporan folosește din de în ce mai mult computerul și telefonul inteligent. Utilizarea frecventă a dispozitivelor informatice va produce în viitorul nu prea îndepărtat schimbări majore pe planul relațiilor sociale, fiind apropiată ziua despre care vorbea A. Einstein.

11 Apr: Robert Lanza. Biocentrismul sau moartea ca o iluzie

Robert Lanza este autorul teoriei biocentrismului (teoria totului, centrul vieții) , conform căreia moartea este o simplă iluzie, fără suport în lumea obiectivă, iar realitatea este o creație a stării de conștiență și există numai pentru că este percepută de oameni din cauza identificării morții cu trupul (corpul) uman. R. Lanza susține că spațiul și timpul nu există, invocând inter alia o cugetare atribuită lui A. Einstein, care la moartea unui prieten, fizician, ar fi spus: ”Oamenii ca noi ştiu că distincţia între trecut, prezent şi viitor este doar o iluzie extrem de puternică”.

06 Apr: Chestionar pentru indentificarea calităților unui discurs convingător și logic

Acest chestionar se adresează practicienilor dreptului și urmărește să identifice calitățile pe care un discurs, o pledoarie sau orice altă comunicare juridică trebuie să le îndeplinească pentru a convinge interlocutorul sau auditoriul. Rezultatele vor fi folosite pentru elaborarea unor recomandări destinate profesioniștilor dreptului, care să constituie repere orientative în cominicarea juridică. Cei care vor completa acest chestionar pot menționa numele lor sau pot rămâne anonimi. În cazul celor care-și vor menționa numele, eventualele răspunsuri considerate interesante vor fi publicate cu precizarea numelor autorilor răspunsurilor respective.

04 Apr: Logica în comunicare (I)

Prin natura lor socială sau prin forța lucrurilor, oamenii comunică frecvent, relaționarea fiind o caracteristică esențială a tuturor ființelor și, în special, a oamenilor.

01 Apr: CEDO a pronunțat azi (1 aprilie?!?) trei hotărâri istorice împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat azi trei hotărâri istorice. Potrivit primei hotărâri, Curtea de la Strasbourg a decis că procesul soților Ceaușescu s-a desfășurat cu încălcarea art. 6 din Convenție, care garantează dreptul la un proces echitabil. Totodată, a obligat statul român să plătească moștenitorilor familiei Ceaușescu 25 de miliarde de euro, iar în sarcina Guvernului s-a dispus obligația de a emite un comunicat prin care să fie cerute scuze publice.

29 Mar: 29 martie 2004, ziua când România a devenit membră a Tratatului Atlanticului de Nord

România a aderat la Tratatului Atlanticului de Nord prin Legea nr. 22/2004 și a devenit membră a acestei alianțe în ziua de 29 martie 2004, când instrumentul de aderare la Tratat, act semnat de președintele Ion Iliescu, a fost depus la depozitarul stabilit, Guvernul Statelor Unite ale Americii. Apoi, la data de 2 aprilie 2004, la sediul NATO din Bruxelles, a fost arborat oficial drapelul României.

26 Mar: Principalele modificări și completări ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

Vineri, 24 februarie 2017, Preşedintele României a promulgat Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat[1]. Adoptarea ultimelor modificări şi completări aduse Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat a fost o adevărată odisee. Mai mult și mai insistent ca niciodată în ultimii 27 de ani, în peisajul public autohton au fost exprimate puncte de vedere atât favorabile, cât şi opinii care vădesc adversitate faţă de unele dintre schimbările legislative propuse.

25 Mar: Retorica în comunicare

Elocința judiciară este un domeniu interdisciplinar al științelor sociale, care are ca obiect cunoșterea mijloacelor sau intrumentelor oferite de retorică și logica juridică în scopul folosirii în arta convingerii destinatarului mesajului transmis. Cât de importante sunt retorica și logica, în general, pentru exercitarea activităților juridice și, în special, pentru activitatea practicienilor dreptului (avocați, judecători, procurori, consilieri juridici, practicieni în insolvență, notari, polițiști etc.) implicați în activități judiciare? Întrebarea fiind retorică, răspunsul este unul singur, respectiv că cele două științe sunt foarte importante. Îndrăznim să spunem că sunt pe același palier de relevanță precum sunt materiile ce intră în trunchiul de bază al ramurilor științei dreptului (dreptul civil, dreptul penal, dreptul procesual civil, dreptul procesual penal, drept constituțional etc.). De altfel, Verificarea raționamentului logic figurează printre disciplinele cuprinse în tematica pentru concursul de admitere în magistratură.

17 Mar: Factorul X în politică, cum au profitat sau beneficiat Mark Rutte de aceasta și anumiți oameni politici autohtoni

Scenele politice din orice colț al lumii sunt influențate sau determinate de factori previzibili și evenimente sau fapte impredictibile. Un eveniment neașteptat, ca de pildă, un scandal politic, un deces, un atac terorist, o revoltă etc., poate schimba ceea ce se prefigura că se va întâmpla în plan politic la un moment dat într-un spațiu determinat. Influența evenimentului impredictibil poate fi negativă sau pozitivă. Evenimentul imprevizibil, care produce o schimbare ce nu putea fi anticipată în mod rațional, poate fi numit în diferite feluri. Spre exemplu, elementul imprevizibil, elementul 101 ori factorul surpriză. Sau poate fi denumit pur și simplu factorul X...

14 Mar: De ziua lui Albert Einstein, despre teoria relativității pe înțelesul tuturor, câteva citate atribuite acestuia și o poveste cu șoferul său

Este greu să reziști tentației să spui sau să consemnezi ceva despre, poate, cel mai inteligent om care a trăit vreodată pe Terra. Despre Albert Einstein s-au scris și spus foarte multe, iar cele scrise în rândurile ce urmează sunt doar câteva spicuiri, alese în mod subiectiv, din viața socială sau opera inegalabilă a savantului și o scurtă poveste încântătoare despre conferințele acestuia. Einstein a lăsat umanității teorii și idei de care oamenii de știință și profanii, deopotrivă, sunt fascinați, pentru că savantul a vrut și a reușit să pătrundă prin intermediul lor nu numai în mințile fizicienilor, ci și în spiritul oamenilor obișnuiți, al publicului larg. La întrebarea: “Cum v-a venit ideea asta nemaipomenită a relativității?”, Einstein a răspuns: “Unii oameni se gândesc și la lucruri simple”...