01 Aug: Beția sau mirajul puterii

Unii dintre cei care ajung la putere, indi¬ferent de domeniul în care exercită astfel de prero¬gative, îşi schimbă în mod negativ comportamentul, uneori fiind chiar de nerecunoscut. Această boală socială are un nume: beţia puterii.

01 Aug: Cât de machiavelic și cât de actual este Machiavelli?

Auzim, deseori, expresii de tipul: victime cola¬terale, pierderi inevitabile, erori scuzabile, efecte neimputabile ş.a. Prin aceste sintagme, cei care au vizat obţinerea unor scopuri, considerate de inte¬res public, dar prin modalităţi care îndeobşte nu le fac cinste, de fapt încearcă îndulcirea situaţiei.

01 Aug: Democrația fără statul de drept: o altfel de dictatură

În cazurile în care iniţiativa legislativă provine din interiorul forului legislativ, se aplică proce-durile stabilite de acesta. Dar şi în aceste cazuri, cei care fac propunerile, ce ulterior se transformă în legi, nu rareori apelează, pentru redactarea conţinutului normelor juridice, la persoane de specialitate.

01 Aug: Ce facem pentru țară?

Teoretic, democraţia este o formă de orga¬ni¬zare a statului (regim politic) în care puterea este exercitată de popor. Democraţia, ca instituţie po¬litică (a se citi concept), se află în inter¬de-pendenţă cu un alt concept, foarte important, statul de drept.

27 Iul: Despre ABC-ul vieții

M am născut într o zonă rurală, unde era larg răspândit obiceiul ca bunicii să se ocupe de creşterea nepoţilor . Pentru spulbera orice interpretare, fac precizarea că şi pă¬rinţii mei au avut locul lor esenţial în creşterea şi instruirea mea, dar aici nu analizez acest aspect.

28 Iun: Efectul fluturelui

Butada unde dai și unde crapă, la fel ca efectul fluturelui ne învață multe lucruri, dar mai ales pe acela că trebuie să fim prudenți atunci când dorim să întreprindem activități cu risc mare, chiar dacă avem convingerea că vom reuși, deoarece este posibil să facem un rău proporțional sau chiar mai mare decât binele urmărit.