2017 martie

29 mart.: 29 martie 2004, ziua când România a devenit membră a Tratatului Atlanticului de Nord

România a aderat la Tratatului Atlanticului de Nord prin Legea nr. 22/2004 și a devenit membră a acestei alianțe în ziua de 29 martie 2004, când instrumentul de aderare la Tratat, act semnat de președintele Ion Iliescu, a fost depus la depozitarul stabilit, Guvernul Statelor Unite ale Americii. Apoi, la data de 2 aprilie 2004, la sediul NATO din Bruxelles, a fost arborat oficial drapelul României.

25 mart.: Retorica în comunicare

Elocința judiciară este un domeniu interdisciplinar al științelor sociale, care are ca obiect cunoșterea mijloacelor sau intrumentelor oferite de retorică și logica juridică în scopul folosirii în arta convingerii destinatarului mesajului transmis. Cât de importante sunt retorica și logica, în general, pentru exercitarea activităților juridice și, în special, pentru activitatea practicienilor dreptului (avocați, judecători, procurori, consilieri juridici, practicieni în insolvență, notari, polițiști etc.) implicați în activități judiciare? Întrebarea fiind retorică, răspunsul este unul singur, respectiv că cele două științe sunt foarte importante. Îndrăznim să spunem că sunt pe același palier de relevanță precum sunt materiile ce intră în trunchiul de bază al ramurilor științei dreptului (dreptul civil, dreptul penal, dreptul procesual civil, dreptul procesual penal, drept constituțional etc.). De altfel, Verificarea raționamentului logic figurează printre disciplinele cuprinse în tematica pentru concursul de admitere în magistratură.

17 mart.: Factorul X în politică, cum au profitat sau beneficiat Mark Rutte de aceasta și anumiți oameni politici autohtoni

Scenele politice din orice colț al lumii sunt influențate sau determinate de factori previzibili și evenimente sau fapte impredictibile. Un eveniment neașteptat, ca de pildă, un scandal politic, un deces, un atac terorist, o revoltă etc., poate schimba ceea ce se prefigura că se va întâmpla în plan politic la un moment dat într-un spațiu determinat. Influența evenimentului impredictibil poate fi negativă sau pozitivă. Evenimentul imprevizibil, care produce o schimbare ce nu putea fi anticipată în mod rațional, poate fi numit în diferite feluri. Spre exemplu, elementul imprevizibil, elementul 101 ori factorul surpriză. Sau poate fi denumit pur și simplu factorul X...

14 mart.: De ziua lui Albert Einstein, despre teoria relativității pe înțelesul tuturor, câteva citate atribuite acestuia și o poveste cu șoferul său

Este greu să reziști tentației să spui sau să consemnezi ceva despre, poate, cel mai inteligent om care a trăit vreodată pe Terra. Despre Albert Einstein s-au scris și spus foarte multe, iar cele scrise în rândurile ce urmează sunt doar câteva spicuiri, alese în mod subiectiv, din viața socială sau opera inegalabilă a savantului și o scurtă poveste încântătoare despre conferințele acestuia. Einstein a lăsat umanității teorii și idei de care oamenii de știință și profanii, deopotrivă, sunt fascinați, pentru că savantul a vrut și a reușit să pătrundă prin intermediul lor nu numai în mințile fizicienilor, ci și în spiritul oamenilor obișnuiți, al publicului larg. La întrebarea: “Cum v-a venit ideea asta nemaipomenită a relativității?”, Einstein a răspuns: “Unii oameni se gândesc și la lucruri simple”...

01 mart.: Libertatea de exprimare a avocatului

Sediul dreptului fundamental al omului la libertate de exprimare se găsește în mai multe acte normative, dintre care menționăm aici Constituția și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit art. 30 alin. (1) din Constituție: „Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile s.n. – M.A.H.)”. Conform art. 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului: „1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare (s.n. – M.A.H). Acest drept cuprinde libertatea de opinie și...