2017 decembrie

29 Dec: Gastronomia economică (afacerilor)

Preferințele consumatorului nu sunt altceva decât dorințele sau așteptările celor care achiziționează produse ori servicii. Cu alte cuvinte, când discutăm despre dorințele consumatorilor avem în vedere, de fapt, gusturile consumatorilor.

27 Dec: Diada contrariilor

Răsturnarea afectivă specifică diadei contrariilor a caracterizat omul din cele mai vechi timpuri, manifestându-se pe tot parcursul evoluției acestuia pe Terra.

26 Dec: Pledoarie pentru logică şi retorică

Printr-un simplu discurs, iar uneori printr-o singură expresie sau sintagmă, se pot emite mesaje care să producă schimbări importante sau fundamentale în cadrul grupului din care face parte comunicatorul ori la nivel național sau chiar internațional.

26 Dec: Logica în comunicare (III)

Erorile logice constau în încălcări ale regulilor stabilite pentru validitatea raționamentelor. În cazul în care erorile logice sunt intenționate (voluntare) acestea se numesc sofisme, iar dacă sunt neintenționate (involuntare) erorile se numesc paralogisme.

26 Dec: Logica în comunicare (II)

În comunicarea scrisă și orală, un rol foarte important îl au propoziţiile categorice, adică acele tipuri de propoziții (afirmative sau negative) prin care emitentul exprimă un raport logic între doi termeni, fără legătură sau condiționare cu altă entitate.