Considerații

11 Apr: Robert Lanza. Biocentrismul sau moartea ca o iluzie

Robert Lanza este autorul teoriei biocentrismului (teoria totului, centrul vieții) , conform căreia moartea este o simplă iluzie, fără suport în lumea obiectivă, iar realitatea este o creație a stării de conștiență și există numai pentru că este percepută de oameni din cauza identificării morții cu trupul (corpul) uman. R. Lanza susține că spațiul și timpul nu există, invocând inter alia o cugetare atribuită lui A. Einstein, care la moartea unui prieten, fizician, ar fi spus: ”Oamenii ca noi ştiu că distincţia între trecut, prezent şi viitor este doar o iluzie extrem de puternică”.

06 Apr: Chestionar pentru indentificarea calităților unui discurs convingător și logic

Acest chestionar se adresează practicienilor dreptului și urmărește să identifice calitățile pe care un discurs, o pledoarie sau orice altă comunicare juridică trebuie să le îndeplinească pentru a convinge interlocutorul sau auditoriul. Rezultatele vor fi folosite pentru elaborarea unor recomandări destinate profesioniștilor dreptului, care să constituie repere orientative în cominicarea juridică. Cei care vor completa acest chestionar pot menționa numele lor sau pot rămâne anonimi. În cazul celor care-și vor menționa numele, eventualele răspunsuri considerate interesante vor fi publicate cu precizarea numelor autorilor răspunsurilor respective.

04 Apr: Logica în comunicare (I)

Prin natura lor socială sau prin forța lucrurilor, oamenii comunică frecvent, relaționarea fiind o caracteristică esențială a tuturor ființelor și, în special, a oamenilor.

01 Apr: CEDO a pronunțat azi (1 aprilie?!?) trei hotărâri istorice împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat azi trei hotărâri istorice. Potrivit primei hotărâri, Curtea de la Strasbourg a decis că procesul soților Ceaușescu s-a desfășurat cu încălcarea art. 6 din Convenție, care garantează dreptul la un proces echitabil. Totodată, a obligat statul român să plătească moștenitorilor familiei Ceaușescu 25 de miliarde de euro, iar în sarcina Guvernului s-a dispus obligația de a emite un comunicat prin care să fie cerute scuze publice.

29 Mar: 29 martie 2004, ziua când România a devenit membră a Tratatului Atlanticului de Nord

România a aderat la Tratatului Atlanticului de Nord prin Legea nr. 22/2004 și a devenit membră a acestei alianțe în ziua de 29 martie 2004, când instrumentul de aderare la Tratat, act semnat de președintele Ion Iliescu, a fost depus la depozitarul stabilit, Guvernul Statelor Unite ale Americii. Apoi, la data de 2 aprilie 2004, la sediul NATO din Bruxelles, a fost arborat oficial drapelul României.

25 Mar: Retorica în comunicare

Elocința judiciară este un domeniu interdisciplinar al științelor sociale, care are ca obiect cunoșterea mijloacelor sau intrumentelor oferite de retorică și logica juridică în scopul folosirii în arta convingerii destinatarului mesajului transmis. Cât de importante sunt retorica și logica, în general, pentru exercitarea activităților juridice și, în special, pentru activitatea practicienilor dreptului (avocați, judecători, procurori, consilieri juridici, practicieni în insolvență, notari, polițiști etc.) implicați în activități judiciare? Întrebarea fiind retorică, răspunsul este unul singur, respectiv că cele două științe sunt foarte importante. Îndrăznim să spunem că sunt pe același palier de relevanță precum sunt materiile ce intră în trunchiul de bază al ramurilor științei dreptului (dreptul civil, dreptul penal, dreptul procesual civil, dreptul procesual penal, drept constituțional etc.). De altfel, Verificarea raționamentului logic figurează printre disciplinele cuprinse în tematica pentru concursul de admitere în magistratură.

17 Mar: Factorul X în politică, cum au profitat sau beneficiat Mark Rutte de aceasta și anumiți oameni politici autohtoni

Scenele politice din orice colț al lumii sunt influențate sau determinate de factori previzibili și evenimente sau fapte impredictibile. Un eveniment neașteptat, ca de pildă, un scandal politic, un deces, un atac terorist, o revoltă etc., poate schimba ceea ce se prefigura că se va întâmpla în plan politic la un moment dat într-un spațiu determinat. Influența evenimentului impredictibil poate fi negativă sau pozitivă. Evenimentul imprevizibil, care produce o schimbare ce nu putea fi anticipată în mod rațional, poate fi numit în diferite feluri. Spre exemplu, elementul imprevizibil, elementul 101 ori factorul surpriză. Sau poate fi denumit pur și simplu factorul X...

14 Mar: De ziua lui Albert Einstein, despre teoria relativității pe înțelesul tuturor, câteva citate atribuite acestuia și o poveste cu șoferul său

Este greu să reziști tentației să spui sau să consemnezi ceva despre, poate, cel mai inteligent om care a trăit vreodată pe Terra. Despre Albert Einstein s-au scris și spus foarte multe, iar cele scrise în rândurile ce urmează sunt doar câteva spicuiri, alese în mod subiectiv, din viața socială sau opera inegalabilă a savantului și o scurtă poveste încântătoare despre conferințele acestuia. Einstein a lăsat umanității teorii și idei de care oamenii de știință și profanii, deopotrivă, sunt fascinați, pentru că savantul a vrut și a reușit să pătrundă prin intermediul lor nu numai în mințile fizicienilor, ci și în spiritul oamenilor obișnuiți, al publicului larg. La întrebarea: “Cum v-a venit ideea asta nemaipomenită a relativității?”, Einstein a răspuns: “Unii oameni se gândesc și la lucruri simple”...

01 Mar: Libertatea de exprimare a avocatului

Sediul dreptului fundamental al omului la libertate de exprimare se găsește în mai multe acte normative, dintre care menționăm aici Constituția și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit art. 30 alin. (1) din Constituție: „Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile s.n. – M.A.H.)”. Conform art. 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului: „1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare (s.n. – M.A.H). Acest drept cuprinde libertatea de opinie și...

14 Feb: Alicia Larde și John Nash – două suflete pereche

John Forbes Nash (născut în data de 13 iunie 1928 – decedat în 23 mai 2015[1]) este omul de ştiinţă care, la o vârstă respectabilă şi suferind mulţi ani de o boală mintală gravă (schizofrenie paranoidă), a fost răpus, alături de soţia sa, nu de această maladie, ci de un eveniment rutier produs în New Jersey. Cei doi se pare că nu purtau centuri de siguranţă. Cine este acest om, genial potrivit celor care i-au analizat activitatea ştiinţifică? John Nash a fost un matematician care, la vârsta de numai 22 de ani, şi-a luat doctoratul cu o lucrare de 27 de pagini ce a influenţat substanţial teoriile economice. În anul 1959 s-a îmbolnăvit de schizofrenie paranoidă...