Splaiul Unirii nr. 152-154, Sect. 4, București

ACCEPTAREA OPERAȚIUNILOR FINANCIARE EFECTUATE ÎN MOD FRAUDULOS

1. Norma de incriminare

Conform art. 251 C. pen.: „”„(1) Acceptarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat sau utilizat fără consimțământul titularului său, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează acceptarea uneia dintre operațiunile prevăzute în alin. (1), cunoscând că este efectuată prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive”.

2. Subiecții infracțiunii

Subiectul activ al infracțiunii poate fi numai un funcționar, cu atribuții în desfășurarea operațiunilor cu instrumente de plată electronică, al unei instituții bancare sau angajatul ori colaboratorul unui profesionist care acceptă plăți prin intermediul instrumentelor de plată electronică.

Subiectul pasiv nu este circumstanțiat.

3. Latura obiectivă

Actul de conduită interzis este reglementat în două variante infracționale – o variantă tip și alta asimilată.

a. Varianta tip

Analizând varianta infracțională prevăzută în art. 251 alin. (1) C. pen., constatăm faptul că aceasta nu este altceva decât o incriminare distinctă a complicității la infracțiunea de efectuare a unor operațiuni financiare în mod fraudulos [art. 250 alin. (1) și (2) C. pen.], ceea ce înseamnă că între ele există o corelație necesară de subsecvență, în sensul că, pentru a putea fi reținută infracțiunea de acceptare a operațiunilor finaciare frauduloase, trebuie constatată în prealabil existența infracțiunii de operațiuni financiare frauduloase.

Într-adevăr, potrivit art. 251 alin. (1) C. pen., acceptarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, trebuie să fie realizată cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat sau utilizat fără consimțământul titularului său.

Dacă făptuitorul nu cunoaște aceste aspecte, el nu va putea fi tras la răspundere penală  pentru comiterea infracțiunii prevăzute în art. 251 alin. (1) C. pen.

Acceptarea unei operațiuni dintre cele menționate în norma de incriminare constă într-un act al funcționarului prin care acesta încuviințează respectiva operațiune (spre exemplu, iniţiere), cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat sau utilizat fără consimțământul titularului său. Un exemplu relevant este acela când un funcționar al unui agent economic efectuează interacțiunea cardului cu dispozitivul POS, având obligația identificării titularului. Uneori, agentul economic acceptant are implementate proceduri simplificate de tranzacţionare cu instrumente de plată electronică, care nu prevăd  identificarea titularului (pe baza unui act de identitate) sau care permit validarea tranzacției fără introducerea codului PIN. În astfel de cazuri, funcționarul reprezentant al întreprinzătorului respectiv, neavând obligația verificării identității titularului instrumentului de plată electronică, este puțin probabil să aibă cunoștință de lipsa consimțământului persoanei îndreptățite. A fortiori, respectiv este și mai puțin probabil ca funcționarul să aibă cunoștință de lipsa acordului titularulu, dacă plata se efectuează fără contact fizic între instrumentul de plată electronică și POS.

b. Varianta asimilată

Această variantă constă în acceptarea uneia dintre operațiunile prevăzute în art. 251 alin. (1) C. pen., cunoscând că este efectuată prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.

Urmarea imdeiată și legătura de cauzalitate nu ridică probleme.

4. Latura subiectivă

Din punct de vedere subiectiv, pentru a constitui infracțiuni, faptele prevăzute în art. 251 C. pen. presupun intenția, care poate fi atât directă, cât și indirectă.

5. Formele imperfecte

Actele de pregătire la această infracțiune sunt posibile, dar nu sunt incriminate. În schimb, tentativa este atât posibilă, cât și sancționată.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga un comentariu