Splaiul Unirii nr. 152-154, Sect. 4, București

DESPRE INTUIŢIE ŞI CHIBZUINŢĂ SAU GÂNDIRE RAPIDĂ ȘI GÂNDIRE LENTĂ

 

Mintea omului este un ansamblu unitar și structurat de informații, dar care, potrivit celor mai reputați specialiști în psihologie, funcționează în două moduri (sisteme) operaționale: sistemul rapid și sistemul lent”.

Gândirea rapidă include ambele variante de gândire intuitivă – expertă și euristică –, precum și activitățile mintale total automate ale percepției și memoriei” (D. Kahneman).

Omul este setat să decidă repede, intuitiv, fără analiză sau chibzuință”.

Căutarea spontană a unei soluții intuitive eșuează câteodată, nu vine în minte nicio soluție expertă, niciun răspuns euristic. În astfel de cazuri, ne descoperim îndreptându-ne către o formă de gândire lentă, mai greoaie și care ne cere efort” (D. Kahneman).

Zestrea genetică a omului, experiența dobândită, precum și educația sunt factori care determină sau influențează calitatea rezoluțiilor pe care acesta le ia”.

Vestea bună este că, prin exerciții de cunoaștere a mecanismelor psihologice care produc erori perceptive sau cognitive, rata de succes a gândirii intuitive poate fi îmbunătățită în mod substanțial”.

Intuiția este un proces psihologic ce se derulează la cald și aproape instantaneu, iar chibzuința este un proces psihologic ce se petrece în mod controlat, la rece”.

 

 

 

Adauga un comentariu