Splaiul Unirii nr. 152-154, Sect. 4, București

CUGETĂRI DESPRE LIBERUL ARBITRU

„Oamenii cu liber-arbitru, care nu sunt determinați, în acțiuni sau inacțiuni, de factori exteriori lor, beneficiază de trei posibilități (libertăți): libertatea gândirii (a gândi orice); libertatea cuvântului (a spune orice); libertatea de acțiune (a face orice)”.

„Cât adevăr conține butada că viața este o sumă de alegeri din evantaiul de opțiuni oferit de către destin? Sau liberul liberul-arbitru este o iluzie?”.

„B. Libet a ajuns la concluzia că deciziile oamenilor sunt luate de creier, iar omul execută, de fapt, ceea ce a hotărât materia cerebrală. Se susține astfel că liberul-arbitru („free will”) este, în realitate, o iluzie”.

„P. Haggard spune că în prezenţa unor circumstanțe identice, nu putem acționa altfel, deoarece nu există un „eu” care să poată spune: „eu vreau să fac altfel”. Oamenii pot transforma o serie de date de intrare în analiza creierului într-un număr foarte mare de rezultate. Prin urmare, acesta pare a fi liberul-arbitru”.

„Liberul-arbitru este procesul prin care omul transformă informațiile deținute în decizii (rezoluții, hotărâri) care stau la baza conduitei sale, dar operațiunile ce premerg rezoluțiilor luate nu sunt controlate de om. Însă, omul poate decide să facă sau să nu facă ceea ce subconștientul a hotărât în mod preliminar”.

Adauga un comentariu