Splaiul Unirii nr. 152-154, Sect. 4, București

DESPRE NEVOIA DE A TĂIA NODUL GORDIAN

 

Motto: În multe cazuri, omul alege ruta sau soluția complicată, fără să observe că mai are la dispoziție și alte căi sau rezolvări – mai simple sau mai facile.

Sintagma „Nodul gordian” este folosită cu accepțiunea de situație grea sau complicată și care este aparent insolubilă.

Legenda spune că, la sosirea sa în Gordium (333 î.Hr.), capitala Frigiei[1], Alexandru cel Mare a răspuns a dat curs unei provocări profetice, fiind de acord să dezlegare un nod foarte iscusit legat, pe care nimeni nu reușise să-l desfacă. Marele cuceritor,  auzise de oracol, care prevestea că cel care va reuși să desfacă nodul, ce părea imposibil de dezlegat, va cuceri Asia, inclusiv Imperiul Persiei. Nodul era unul care lega jugul carului ce a aparținut lui Gordias de oiștea acestuia[2]. Hotărârea lui Alexandru cel Mare, de a dezlega Nodul gordian, a generat îngijorare în rândul celor care au aflat despre această dorință îndrăzneață a regelui, deoarece aceștia se gândeau că, în situația în suvernul nu va reuși în demersul său, acest lucru ar putea aduce ghinion.

După ce a irosit un timp considerabil, în încercarea de a desface legendarul nod, Alexandru a renunțat să mai încerce dezlegarea propriu-zisă a acestuia, întrucât și-a dat seama că nu are nicio șansă oricât timp ar încerca, astfel că a decis să taie prur și simplu cu sabia complicatul nod.

Predicția s-a confirmat în parte, vestitul rege macedonean reușind ulterior să-l înfrângă pe Darius al III-lea și să cucerească o parte însemnată a Asiei[3]. Însă, după moartea lui Alexandru cuceririle sale s-au pierdut rând pe rând.

Independent de semnificația mitică a Nodului gordian, în prezent această expresie este folosită pentru a denumi situațiile dificile sau problemele imposibil de rezolvat prin mijloace obișnuite.

Se pare că sintagma Nodul gordian  a fost utilizată pentru prima dată de W. Shakespeare, în opera Henric al V-lea.

În zilele noastre, expresia Nodul gordian semnifică drumul greu pe care omul îl parcurge spre găsirea soluțiilor potrivite, până în momentul în care acesta se deșteaptă și constată că există și alte modalități prin care problemele dificile pot fi rezolvate într-o manieră rezonabilă.

Metafora Nodului gordian îndeamnă, totodată, la reflecție, la deschiderea minții și evaluarea chestiunilor aparent insurmontabile din unghiuri noi. Abordarea problemelor complicate din perspectivă nouă poate genera idei valoroase și soluții simple. Modalitățile de rezolvare găsite pot fi inedite, atipice sau neconvenționale. Însă, ceea ce contează cu adevărat, până la urmă, este faptul soluționării chestiunilor dificile, cu precizarea că nu trebuie încălcată legea sau alte reguli obligatorii. Cu alte cuvinte, Nodul gordian, dacă nu poate fi propriu-zis dezlegat, atunci trebuie tăiat, rupt sau distrus prin orice instrumente neinterzise de legi sau regulile incidente.

Tăierea Nodului gordian este soluția radicală și greu de observat la momentul apariției problemei dificile. A tăia Nodul gordian înseamnă, așadar, găsirea unei rezolvări simple pentru o problemă, care părea insurmontabilă, chiar dacă soluția este radicală sau tranșantă. Oportunitatea rezolvării este chestiune care, totuși, trebuie avută în vedere, dar este necesar să fie analizată de la caz la caz.

Morala profeției Nodului gordian este aceea că, atunci când ne aflăm în fața unor situații complicate, pentru rezolvarea cărora pare că nu avem nicio soluție, este util să ne amintim de vorbele atribuite lui Alexandru cel Mare, rostite în momentul când a luat decizia de a tăia nodul atât de bine meșteșugit:  „Nu contează modul cum se rezolvă” (nihil interest quomodo solvantur).

Soluția simplă, chiar dacă uneori este radicală, deși de multe ori ne este la îndemână, aflându-se chiar sub nasul sau ochii noștrii, nu o vedem, ci ne scapă, pentru că ne concentrăm prea mult asupra modalității de soluționare complicate. În astfel de cazuri, când avem în față situații dificile, este recomandabil să ieșim din paradigma ce pare a le încorseta și să privim chestiunile evaluate la rece, în mod relaxat și într-o modalitate creativă.

Creativitatea, curiozitatea, flexibilitatea, scepticismul pozitiv, acceptarea diversității, frecventa neluare în serios a propriei persoane și respectarea opiniilor contrare ale celorlalți sunt câteva calități care ajută oamenii să găsească rezolvări ale chestiunilor dificile.

In nuce, tăierea Nodului gordian poate avea următoarele accepțiuni:

  • Gândire out of the box;
  • Gândire nelineară;
  • Lipsa prejudecăților;
  • Gândire creativă;
  • Solicitarea și acceptarea punctelor de vedere contrare, care se impun prin forța argumentelor;
  • Evitarea disonanței cognitive;
  • Evitarea efectului de halou ș.a.

 

[1] Situată pe teritoriul actual al Turciei.

[2] Legenda ne spune că Gordias a fost tatăl miticului rege Midas, iar carul respectiv semnifica jertfa adusă de către primul lui Zeus. Carul era așezat în templul închinat acestuia din urmă. Legenda spune că, într-o zi, un vultur s-a așezat pe jugul carului său, rămânând acolo până când Gordias a terminat munca din ziua respectivă. O fată i-a spus că prezența vulturului pe car înseamnă că el trebuie să-i facă o jertfă lui Zeus și atunci Gordias a dus carul la templu.

[3] Există și alte variante ale acestei legende. În lucrarea sa Miturile greceşti, Robert Graves sugerează că Nodul gordian ar putea fi numele secret al zeului Dionysos.

Adauga un comentariu