Splaiul Unirii nr. 152-154, Sect. 4, București

La data de 18 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa această materie. Prin Legea nr. 129/2019, cadrul legal în acest domeniu a fost schimbat și pus de acord cu directivele (UE) 2015/849 și (UE) 2011/2.258, care trebuiau transpuse în sistemul legislativ național.

Noua lege aduce atât noutăți, cât și modificări importante în materia preveniri și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, dintre care exempli gratia menționăm:

  • Reglementarea instituției beneficiarului real;
  • Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justiției și registrul central organizat la nivelul ANAF);
  • Suprimarea acțiunilor la purtător;
  • Modificări ale prevederilor referitoare la entitățile raportoare și obligațiile ce revin acestora;
  • Modificări ale regimului tranzacțiilor suspecte și al altor tranzacții ce trebuie raportate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
  • Modificări privitoare la răspunderea contravențională etc.

https://www.ujmag.ro/drept/drept-penal/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative

Adauga un comentariu