20 Dec: Paradoxul Stockdale și reziliența

Omul rezilient este cel care a reușit să înfrunte greutățile vieții, trecând peste frică, durere, umilință sau alte situații disconfortante și, prin aceasta, a dobândit imunitatea necesară pentru a traversa cu succes evenimentele negative noi

11 Dec: Viața ca o Matrioșka

Teoretic, imediat după naștere, omul are deschise toate opțiunile. Poate fi artist, matematician, instalator, medic, zugrav, avocat, electrician, profesor, chimist, inginer, agricultor, judecător etc.

31 Oct: Hazardul și capriciile Fortunei

Nimeni nu poate susține, fără riscul de a minți, că succesul i se datorează în totalitate sau că eșecul nu-i este deloc imputabil, deoarece, într-o mai mare ori mai mică măsură, izbânzile și nerealizările omului sunt determinate de factori multipli, dintre care unii au rol cauzal, iar alții de influențare și printre aceștia – ascuns ori la vedere – se află deseori hazardul.

21 Aug: Complexele și frustrările profesionale

Din noianul tipurilor de complexe și frustrări, aici doresc să surprind câteva aspecte legate de cele de natură profesională. În activitatea profesională a oricăruia dintre noi pot fi întâlnite persoane complexate sau frustrate, care se manifestă necorespunzător, cu riscul producerii unor consecințe asupra celor în cauză sau asupra celorlalți.

01 Aug: Beția sau mirajul puterii

Unii dintre cei care ajung la putere, indi¬ferent de domeniul în care exercită astfel de prero¬gative, îşi schimbă în mod negativ comportamentul, uneori fiind chiar de nerecunoscut. Această boală socială are un nume: beţia puterii.