Splaiul Unirii nr. 152-154, Sect. 4, București

PARTIDELE POLITICE – ORGANIZAȚII ANACRONICE

Motto: Trei condiții sunt esențiale pentru un partid politic autentic: alegeri interne democratice, transparența activității și integritatea neștirbită a conducătorilor.

În sistemele politice democratice contemporane (europene, japonez, nord-americane ș.a.), puterea este transmisă de popor oamenilor politici fie direct, fie prin intermediul partidelor politice.

De facto, însă, după alegeri, cei care exercită efectiv puterea sunt liderii partidelor politice, care stabilesc candidații în alegeri, componența executivului și a aparatului de lucru al acestuia, conducerile instituțiilor fundamentale etc.

În democrațiile consolidate se spune că oricine are în rucsac bastonul de mareșal, în sensul că poate candida ori poate fi ales președinte sau parlamentar. În realitate, lucrurile nu stau chiar așa, nici măcar în statele cu democrație veche, întrucât nu toți cei care doresc să acceadă la funcții elective au resursele logistice necesare. Pe scurt, nu întotdeauna cei mai buni posibili candidați sunt aleși. Dimpotrivă, de multe ori, puterea ajunge în mâinile unor persoane de slabă calitate (incompetente).

O cauză a acestui fapt – ajungerea la butoanele puterii a unor persoane incompetente – o constituie faptul că partidele politice, principalul furnizor de ocupanți ai demnităților sau funcțiilor publice, sunt organizate anacronic și relativ nedemocratic.

Căile prin care liderii politici ajung la puterea partidelor sunt, de multe ori, oculte, lipsite de fair play și nu asigură meritocrația. De puține ori, conducătorii partidelor politice sunt propulsați în funcții datorită calităților deosebite și de foarte multe ori sunt exponenți ai unor interese clientelare ori ai unor scopuri ilicite sau imorale.

O simplă scrutare a peisajului politic al prezentului este suficientă pentru a ajunge la această concluzie, deoarece la vârful partidelor politice și al statelor vedem persoane nerecomandate să dețină funcții atât de înalte.

Revenind la cauze, cea principală o constituie, în opinia mea, faptul că în interiorul partidelor politice fie de facto, fie iure, nu sunt respectate standardele ce asigură calitatea liderilor. Spre exemplu, nu există suficientă transparență, nu este stimulată performanța, cei care votează pentru alegerea liderilor sunt desemnați pe baza unor criterii îndoielnice, cultura politică a celor care fac politică este precară ș.a. În puține cuvinte, putem spune că organizarea partidelor politice din prezent este anacronică, desuetă sau necorespunzătoare.

Partidele politice sunt organizații care au rămas încremenite în vremuri revolute. Este necesară o reformare a acestor structuri colective esențiale pentru democrație și statul de drept.

In concreto, printre schimbări ar trebui să se găsească:

  • Alegerea democratică și transparentă a concucătorilor partidelor politice, după modelul existent în cazul scrutinelor pentru funcțiile elective publice;
  • Implementarea unor criterii dure de integritate pentru orice funcție de conducere în cadrul partidelor politice;
  • Finanțarea transparentă a partidelor politice și transparența actului decizional;
  • Asigurarea accesului presei la informații ce țin viața partidelor politice.

Trei cuvinte sunt definitorii pentru reformarea unui partid politic: democrația, transparența și integritatea.

 

 

 

 

Adauga un comentariu