Splaiul Unirii nr. 152-154, Sect. 4, București

 

 

SCRISOARE-INFORMARE 

PRIVIND DREPTURILE PERSOANEI PRIVATE DE LIBERTATE ȘI DREPTURILE PERSOANEI ÎMPOTRIVA CĂREIA S-A LUAT O MĂSURA PRIVATIVĂ DE LIBERTATE ÎN BAZA UNUI MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE[1]

Conţinutul acestui document a fost preluat de pe site-ul UNBR.

 

I. INFORMARE PRIVIND DREPTURILE PERSOANEI PRIVATE DE LIBERTATE

 

Aveți următoarele drepturi:

A. Dreptul de a fi informat cu privire la drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul ca organele judiciare (polițist, procuror, judecător) să vă comunice care sunt drepturile dumneavoastră pe parcursul urmăririi penale și al cercetării judecătorești.

B. Dreptul de a informa o altă persoană cu privire la arestare sau reținere/informarea consulatului sau ambasadei țării dumneavoastră

Imediat după luarea măsurii reținerii, arestului la domiciliu sau a arestării preventive va fi anunțat un membru al familiei dumneavoastră sau o altă persoană aleasă de dumneavoastră.

Imediat după ce veți fi dus/mutat într-un loc de deținere, aveți dreptul de a anunța personal sau de a cere administrației locului de deținere să anunțe un membru al familiei sau o altă persoană aleasă de dumneavoastră despre locul unde vă aflați.

Dacă nu sunteți cetățean român, aveți dreptul de a anunța sau de a cere polițistului sau procurorului (dacă sunteți reținut) sau judecătorului de drepturi și libertăți ori instanței de judecată (dacă sunteți arestat preventiv sau arestat la domiciliu) anunțarea  misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al cărui cetățean sunteți.

Dacă nu doriți să anunțați autoritățile din țara dumneavoastră, puteți anunța sau cere anunțarea unei organizații internaționale umanitare.

De asemenea, dacă sunteți refugiat sau, din orice alt motiv, vă aflați sub protecția unei organizații internaționale puteți anunța sau solicita anunțarea reprezentanței acesteia.

C. Dreptul de a nu da nicio declarație

Declarațiile dumneavoastră pot fi folosite ca probă împotriva dumneavoastră.

Refuzul de a da declarații nu va fi interpretat ca o recunoaștere  a vinovăției și nu atrage alte consecințe defavorabile față de dumneavoastră.

D. Dreptul de a fi apărat de un avocat

Aveți dreptul de a fi asistat și reprezentat de un avocat ales sau numit din oficiu.

În toate cazurile în care  legea impune  asistenta  juridică obligatorie  prin avocat, dacă nu doriți sau nu puteți sa aveți un avocat ales, vi se va desemna un avocat din oficiu, caz in care apărarea este gratuită.

E. Dreptul de a fi informat cu privire la natura acuzației și motivele pentru care sunteți reținut / arestat și la încadrarea juridică a faptei/faptelor.

F. Dreptul de a consulta dosarul, în condițiile legii.

Puteți consulta dosarul de urmărire penală, personal sau prin avocat, puteți studia actele dosarului, puteți nota date sau informații din dosar și puteți obține fotocopii (copii tip xerox) pe cheltuiala dumneavoastră.

Data și durata consultării  dosarului sunt stabilite de către procuror, de către judecătorul de drepturi și libertăți sau  instanța de judecată.

G. Dreptul de a propune administrarea de probe, de a invoca excepții și de a pune concluzii, în condițiile prevăzute de lege ;

H. Dreptul de a formula orice alte cereri care vizează soluționarea laturii penale și a laturii civile a cauzei;

I. Dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret

Aveți dreptul de a vi se comunica în limba pe care o înțelegeți motivele pentru care ați fost reținut/arestat la domiciliu/arestat preventiv, dreptul de a vă fi comunicată o traducere scrisă certificată a rechizitoriului, precum și a hotărârii instanței, dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret prin care să luați cunoștință de piesele dosarului, să comunicați cu autoritățile, să vorbiți și să puneți concluzii în instanță.

Interpretul vă poate ajuta să comunicați cu avocatul ales sau din oficiu.

J. Dreptul de a apela la un mediator

În cazurile permise de lege, aveți dreptul de a folosi procedura medierii pentru stingerea conflictului, fără a fi constrâns să folosiți medierea dacă nu doriți .

K. Dreptul la asistență medicală de urgență

Dacă sunteți arestat sau reținut, aveți dreptul la asistență medicală în caz de urgență. Vă rugăm să comunicați organului judiciar dacă aveți nevoie de astfel de asistență.

L. Perioada de privare de libertate

Puteți fi reținut de către organele de urmărire penală pentru cel mult 24 de ore. În durata reținerii nu se include timpul strict necesar conducerii la sediul organului judiciar.

Măsura arestului la domiciliu și măsura arestării preventive pot fi luate împotriva dumneavoastră, atât în timpul urmăririi penale, cât și în procedura camerei preliminare și în timpul judecății, pentru o perioadă de maxim 30 de zile.

În cursul urmăririi penale această perioadă poate fi prelungită de către judecătorul de drepturi și libertăți sau de instanță,  fiecare prelungire neputând să depășească 30 de zile. Durata maximă a măsurii arestului la domiciliu sau arestării preventive, în cursul urmăririi penale, este de 180 de zile.

În cursul procedurii de cameră preliminară și al judecății, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată poate menține măsura preventivă, după expirarea celor 30 de zile, dacă aceasta a fost dispusă în mod legal.

În cursul judecății în primă instanță, durata totală a arestului la domiciliu sau a arestului preventiv nu poate fi mai mare de jumătatea maximului pedepsei prevăzute în lege pentru infracțiunea pentru care sunteți judecat. În toate cazurile, durata arestului la domiciliu sau a arestării preventive în primă instanță nu poate depăși 5 ani.

M. Dreptul de a contesta măsura dispusă

– Dacă sunteți reținut

  • dacă ați fost reținut de poliție, aveți dreptul de a contesta măsura la procurorul care supraveghează urmărirea penală, înainte de expirarea duratei acesteia. Acesta este obligat să se pronunțe pană la expirarea măsurii preventive;
  • dacă ați fost reținut de către procuror, puteți contesta măsura la prim-procurorul parchetului sau, după caz, la procurorul ierarhic superior. Acesta este obligat să se pronunțe pană la expirarea măsurii preventive.

– Dacă sunteți arestat preventiv sau la domiciliu, în cursul urmăririi penale sau în cursul procedurii de cameră preliminară,  aveți dreptul să formulați o contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare, dacă ați fost prezent la pronunțare, sau de când măsura v-a fost comunicată, dacă nu ați fost prezent la pronunțare.

Contestația  se depune la judecătorul de drepturi și libertăți care a dispus măsura arestării preventive sau la judecătorul de drepturi și libertăți de la  domiciliul  dumneavoastră.

Dacă sunteți arestat preventiv sau la domiciliu în cursul judecății puteți formula o contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare (dacă ați fost prezent la pronunțare) sau de când măsura v-a fost comunicată, dacă nu ați fost prezent la pronunțare, la instanța de judecată care a dispus măsura.

II. INFORMARE PRIVIND DREPTURILE PERSOANEI ÎMPOTRIVA CĂREIA S-A LUAT O MĂSURĂ PRIVATIVĂ DE LIBERTATE ÎN BAZA UNUI MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE

Aveți următoarele drepturi:

A. Dreptul de a fi informat cu privire la infracțiunea pentru care sunteți căutat.

Aveți dreptul să fiți informat, în limba pe care o înțelegeți, cu privire la conținutul mandatului european de arestare, în baza căreia/căruia ați fost privat de libertate.

Aveți dreptul de a vi se înmâna o copie a mandatului european de arestare și traducerea acestuia.

B. Dreptul de a păstra tăcerea

Nu sunteți obligat să dați vreo declarație în fața procurorului sau judecătorului. Un avocat vă poate reprezenta și consilia în legătură cu legea română aplicabilă în materia mandatului european de arestare și vă poate ajuta să decideți dacă veți răspunde sau nu la întrebări.

C. Dreptul de a fi asistat de un avocat

Aveți dreptul de a fi asistat de un avocat, ales sau numit din oficiu. Dacă nu aveți posibilitatea să vă angajați un  avocat ales, organele de poliție, procurorul sau judecătorul în fața căruia veți fi prezentat trebuie să vă informeze cum puteți obține asistență juridică gratuită.

Măsura reținerii sau arestării provizorii poate fi luată numai după ascultarea dvs. în prezența avocatului.

Dacă vi se acordă asistență juridică din oficiu, aceasta este gratuită.

Avocatul este independent de organele de poliție, procuror și judecător. Aveți dreptul de a discuta cu un avocat în condiții de confidențialitate.

D. Dreptul la interpretare și traducere

Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba vorbită de autoritățile române, aveți dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret. Interpretul vă va ajuta să comunicați cu avocatul dumneavoastră și autoritățile române, să vorbiți, să dați declarații și să puneți concluzii în instanță.

E. Dreptul de a anunța pe cineva că ați fost privat de libertate

Aveți dreptul de a solicita autorităților române să fie încunoștințat(ă) despre măsura luată un membru de familie ori o altă persoană desemnată de dumneavoastră. Atât cererea, cât și încunoștințarea se consemnează într-un proces-verbal.

În mod excepțional, dacă procurorul român apreciază că acest lucru ar afecta executarea mandatului european de arestare emis împotriva dumneavoastră, are dreptul să refuze solicitarea dumneavoastră.

F. Pentru cetățenii străini: Dreptul de a informa ambasada țării dumneavoastră

Dacă sunteți străin, puteți cere autorităților judiciare să informeze ambasada sau serviciul consular al țării dumneavoastră cu privire la reținerea dumneavoastră și la locul de detenție. Autoritățile judiciare trebuie să vă ajute dacă doriți să discutați cu oficiali ai ambasadei sau ai serviciului consular al țării dumneavoastră.

Aveți dreptul de a scrie ambasadei sau serviciului consular al țării dumneavoastră. Dacă nu cunoașteți adresa, autoritățile judiciare trebuie să vă ajute. Ambasada sau serviciul consular vă poate ajuta să găsiți un avocat.

G. Dreptul de a fi de acord cu predarea dumneavoastră din România

Aveți dreptul să declarați în fața instanței române că renunțați la beneficiile pe care vi le poate conferi legea română de a vă apăra împotriva mandatului european de arestare și că vă dați consimțământul să fiți predat autorităților competente ale statului solicitant.

Trebuie să aveți în vedere că odată ce ați fost de acord cu predarea nu mai aveți posibilitatea de a reveni asupra deciziei dumneavoastră.

H. Dreptul de a vă opune la predare

Dacă nu sunteți de acord cu predarea dvs. către autoritatea judiciară emitentă, aveți dreptul la o audiere în fața autorității judiciare de executare, audiere care se limitează la consemnarea poziției dvs. față de existența unuia dintre motivele obligatorii sau opționale de neexecutare, precum și la eventuale obiecții în ceea ce privește identitatea.

I. Regula specialității

Persoana predată  ca efect al mandatului european de arestare nu va fi nici urmărită, nici judecată, nici deținută în vederea executării unei pedepse, nici supusă oricărei alte restricții a libertății, pentru orice fapt anterior predării, altul decât cel care a motivat mandatul european de arestare. Un avocat vă poate ajuta și consilia în acest sens.

Aveți dreptul să declarați în fața instanței române că renunțați la beneficiile pe care vi le poate conferi regula specialității. Consimțământul este irevocabil.

J. Dreptul la asistență medicală de urgență

Dacă sunteți privat de libertate, aveți dreptul la asistență medicală de urgență. Vă rugăm să comunicați organului judiciar dacă aveți nevoie de astfel de asistență.

K. Căi de atac

Aveți dreptul de a formula contestație împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea, menținerea, înlocuirea sau încetarea arestării provizorii în termen de 24 de ore de la pronunțare.

De asemenea, în cazul în care s-a dispus predarea dvs., aveți dreptul de a formula contestație împotriva hotărârii instanței, în termen de 5 zile de la pronunțare.

L. Durata totală a arestării, până la predarea efectivă către statul emitent, nu poate depăși 180 de zile.

 

 

[1]Prezenta scrisoare are rol de informare  scrisă ce ar trebui  înmânată suspecților, inculpaților sau persoanelor în cadrul procedurilor penale ori  persoanelor căutate în baza unui mandat european de arestare cu privire la drepturile acestora.

Scrisoarea a fost elaborată de Uniunea Naţională a Barourilor din  România prin Departamentul de resort.

 

Adauga un comentariu