Splaiul Unirii nr. 152-154, Sect. 4, București

29 MARTIE 2004, ZIUA CÂND ROMÂNIA A DEVENIT MEMBRĂ

A TRATATULUI ATLANTICULUI DE NORD

România a aderat la Tratatul Atlanticului de Nord[1] prin Legea nr. 22/2004[2] și a devenit membră a acestei alianțe în ziua de 29 martie 2004, când instrumentul de aderare la Tratat, act semnat de președintele Ion Iliescu, a fost depus la depozitarul stabilit, Guvernul Statelor Unite ale Americii. Ulterior, la data de 2 aprilie 2004, la sediul NATO din Bruxelles, a fost arborat oficial drapelul României.

Conform prevederilor art. 10 din Tratatul Nord Atlantic, din ziua de 29 martie 2004, data depunerii instrumentului de aderare la depozitarul tratatului, țara noastră este membră cu drepturi depline a acestei prestigioase alianțe miltare.

NATO este cea mai mare și puternică alianță colectivă de apărare, de menținere a păcii și de garantare a securității din istoria omenirii.

Potrivit art. 1 din Tratat: „Părţile se angajează, în conformitate cu prevederile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, să soluţioneze prin mijloace paşnice orice diferend internaţional (s.n.) în care ar putea fi implicate, astfel încât să nu se aducă atingere păcii şi securităţii internaţionale, precum şi justiţiei, şi să se abţină în relaţiile internaţionale de la recurgerea la ameninţarea cu forţa sau la folosirea forţei în orice mod incompatibil cu scopurile Organizaţiei Naţiunilor Unite”.

Conform art. 5 din Tratat: „Părţile convin că un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, în Europa sau în America de Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor părţilor (s.n.) şi, în consecinţă, sunt de acord că, dacă are loc un asemenea atac armat, fiecare dintre ele, în exercitarea dreptului la autoapărare individuală sau colectivă, recunoscut prin art. 51 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, va sprijini partea sau părţile atacate, prin realizarea imediată, individual şi împreună cu celelalte părţi, a oricărei acţiuni pe care o consideră necesară, inclusiv folosirea forţei armate, în vederea restabilirii şi menţinerii securităţii în spaţiul Atlanticului de Nord.

Orice astfel de atac armat şi toate măsurile adoptate ca urmare a acestuia vor fi imediat aduse la cunoştinţă Consiliului de Securitate. Aceste măsuri vor înceta după adoptarea de către Consiliul de Securitate a măsurilor necesare pentru restabilirea şi menţinerea păcii şi securităţii internaţionale”.

Art. 7 din Tratat stipulează că: „Tratatul nu afectează şi nu va fi interpretat ca afectând în vreun fel drepturile şi obligaţiile care decurg din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru părţile care sunt membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (s.n.) sau responsabilitatea primară a Consiliului de Securitate pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale”.

În conformitate cu dispozițiile art. 1 din Legea nr. 390/2004, începând cu anul 2005, a fost instituită Ziua NATO în România, în prima duminică a lunii aprilie. Ziua NATO în România este o sărbătoare publică dedicată democraţiei şi spiritului european şi euroatlantic[3].

 


[1] Tratatul Atlanticului de Nord a fost semnat în 4 aprilie 1949, la Washington. La data de 4 aprilie 1949, Tratatul Atlanticului de Nord a fost semnat de Regatul Belgiei, Canada, Regatul Danemarcei, Franţa, Islanda, Italia, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Norvegiei, Portugalia, Statele Unite ale Americii şi Regatul Ţărilor de Jos şi a intrat în vigoare la data de 24 august 1949, după depunerea ratificărilor din partea tuturor statelor semnatare. La Tratatul Atlanticului de Nord au aderat Grecia şi Turcia în 1952, Republica Federală Germania în 1955, Spania în 1982 şi Republica Cehă, Polonia şi Ungaria în 1999, România, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia și Slovenia în 2004.

[2] La 1 martie 2004, Președintele Ion Iliescu a promulgat Legea nr. 22/2004 de aderare a României la Tratatul Atlanticului de Nord. La 3 martie 2004, Legea 22/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 185, Partea I.

[3] Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 895 din data de 1 octombrie 2004.

Adauga un comentariu