Splaiul Unirii nr. 152-154, Sect. 4, București

AFORISME ŞI CUGETĂRI FILOZOFICE DIN PERIOADA REVOLUȚIEI

 

  „Îndoiala nu este o stare plăcută, însă certitudinea este absurdă” (Voltaire[1]).

„Să ne ferim de a amesteca îndoiala cu certitudinea şi himericul cu adevărul (Voltaire)”.

„Un om înţelept îşi proporţionează convingerile în funcţie de dovezi” (D. Hume[2]).

„Obiceiul este marele îndrumător al Vieţii” (D. Hume).

„Frumosul există în mintea care observă obiectele, iar fiecare minte observă o frumuseţe diferită” (D. Hume).

„Omul se naşte liber şi totuşi pretutindeni este în lanţuri” (J.J. Rousseau[3]).

„Liniştea se află şi în închisori, însă este lucrul acesta suficient pentru a face din ele un loc în care să vrei să trăieşti?” (J.J. Rousseau)

„Nu avem nevoie decât de noi înşine pentru a ne înfrânge pornirile, dar uneori avem nevoie de alţii pentru a discerne ceea ce este îngăduit să urmăm” (J.J. Rousseau).

„Cine poate răbda, acela merge înainte” (J.J. Rousseau).

„Voinţa generală trebuie să provină de la toţi şi să li se aplice tuturor” (J.J. Rousseau).

„Putem vorbi de spaţiu numai din punctul de vedere uman” (I. Kant[4]).

„Buna educaţie e tocmai izvorul din care iese tot binele în lume” (I. Kant).

„Scopul pedepsei este de a preveni recidivismul şi de a împiedica pe alţii de la comiterea unor infracţiuni similare” (J. Bentham[5]).

“Fiecare lege este o încălcare a libertăţii” (J. Bentham)

“Nu există om care să iubească răul pentru că e rău, ci iubeşte în el numai avantajele şi plăcerile pe care i le promite” (J.G. Fihte[6]).

“Desăvârşirea este scopul suprem şi inaccesibil omului; acţiunea infinită de a se desăvârşi este menirea sa” (J.G. Fihte).

“Fiecare etapă din istoria lumii este un moment necesar în Ideea Spiritului Lumii” (G.W.F. Hegel[7]).

“Arta cuvântului posedă, în ceea ce priveşte conţinutul său şi modul de a-l expune, un câmp mai nelimitat, mai întins decât celelalte arte” (G.W.F. Hegel).

„Eu consider limitele propriului meu câmp vizual drept limitele lumii” (A. Schopenhauer[8]).

„Este mai bine să fii un Socrate nemulţumit decât un prost mulţumit” (J.S. Mill[9]).

„Un om care are credinţă are o forţă socială egală cu a 99 de oameni care au doar interese” (J.S. Mill).

„Buna guvernare înseamnă armonia între stat şi naţiune” (J.S. Mill).

„Un spectru bântuie Europa – spectrul comunismului” (K. Marx[10]).

 

 

 

[1] Voltaire (n.1694-d.1778).

[2] D. Hume (n. 1711-d.1776).

[3] J.J. Rousseau (n. 1712-d.1778).

[4] I. Kant (n.1724-d.1804).

[5] J. Bentham (n.1748-d.1832).

[6] J.G. Fihte (n.1762-d.1814).

[7] G.W.F. Hegel (n.1770-d.1831).

[8] A. Schopenhauer (n.1788-d.1860).

[9] J.S. Mill (n.1806-d.1873).

[10] K. Marx (1818-1883).

Adauga un comentariu