Splaiul Unirii nr. 152-154, Sect. 4, București

CHESTIONAR

PENTRU INDENTIFICAREA CALITĂȚILOR UNUI DISCURS CONVINGĂTOR ȘI LOGIC


Acest chestionar se adresează practicienilor dreptului și urmărește să identifice calitățile pe care un discurs, o pledoarie sau orice altă comunicare juridică trebuie să le îndeplinească pentru a convinge interlocutorul sau auditoriul.

Rezultatele vor fi folosite pentru elaborarea unor recomandări destinate profesioniștilor dreptului, care să constituie repere orientative în cominicarea juridică.

Cei care vor completa acest chestionar pot menționa numele lor sau pot rămâne anonimi. În cazul celor care-și vor menționa numele, eventualele răspunsuri considerate interesante vor fi publicate cu precizarea numelor autorilor răspunsurilor respective.

Chestionarul cuprinde un set 12 întrebări cu 3 variante de răspuns propuse la fiecare întrebare. În plus, chestionarul conține și o variantă deschisă, pentru situația în care repondentul are altă opțiune decât cele menționate în chestionar.

De asemenea, la final, cei care vor completa chestionarul pot opta pentru recomandări sau sugestii în ceea ce privește calitățile unui discurs convingător și logic.

Chestionarele completate pot fi trimise la adresa: office@hotca.ro.

Mulțumim!

 

Întrebări:

 1. Cât de importantă este pregătirea discursului susținut de un jurist:

 • Foarte importantă;
 • Oricât de mult te pregătești există surprize, așa că pregătirea nu este de foarte mare însemnătate;
 • Documentarea este nerelevantă;
 • Alt răspuns …………………………………………..

2. Cât de importantă este introducerea  în cazul susținerii  unui discurs de către un jurist:

 • Nerelevantă, contează numai conținutul propriu-zis;
 • Importantă, dacă redă miezul discursului;
 • Foarte importantă, deoarece poate capta atenția;
 • Alt răspuns …………………………………………

 3. Cum trebuie să vorbească un practician al dreptului:

 • Teatral;
 • Pe un ton ridicat și cu gesturi evidente;
 • Obișnuit, fără a ieși în evidență;
 • Alt răspuns ……………………………………………

4. Cât de mult mizați în timpul unui discurs pe orientarea în teren:

 • Între 50-100%;
 • Sub 50%;
 • Este nerecomandabil să te bazezi pe aceasta;
 • d) Alt răspuns ……………………………………………

5. Cine este mai convingător:

 • Un vorbitor care se adresează direct, simplu și sobru;
 • Un orator desăvârșit, care stăpânește și arta actoriei;
 • Un vorbitor care punctează numai chestiunile mai importante;
 • Alt răspuns ………………………………………………

6. Cât de mult contează etica în discursul jurisitului:

 • Foarte mult;
 • foarte puțin;
 • Nu are nicio relevanță;
 • Alt răspuns ………………………………………………….

7. Cum ar trebui aplicată sintagma scopul scuză mijloacele în comunicarea juridică:

 • Că pot fi folosite toate mijloacele, indiferent dacă sunt legale sau morale;
 • Că sunt posibile numai mijloacele legale și deontologice;
 • Că, pentru a convinge, pot fi folosite toate instrumentele legale și orice mijloc licit, chiar dacă este imoral;
 • Alt răspuns ………………………………………………….

8. Cât de importante sunt exemplele, comparațiile și metaforele în comunicarea juridică:

 • Foarte importante;
 • Uneori sunt importante, alteori sunt chiar contraindicate;
 • Nu au nicio relevanță;
 • Alt răspuns ……………………………………….

9. Este importantă forma fizico-psihică a vorbitorului:

 • Prea puțin importantă, deoarece contează ceea ce se spune, nu cum sau de către cine se spune;
 • Foarte importantă;
 • Nerelevantă;
 • Alt răspuns …………………………………………..

10. Cum ar trebui să fie încheierea (finalul) unui discurs:

 • Scurtă, dar densă;
 • Ca un desert bun, deoarece ultimul gust contează;
 • Ar trebui să fie considerată mai importantă decât introducerea, ceea ce înseamnă că vorbitorul trebuie să fie foarte atent la acest lucru;
 • Alt răspuns ……………………………………..

11. Folosiți argumentele de logică juridică în comunicarea juridică:

 • Uneori;
 • De multe ori;
 • Niciodată;
 • Alt răspuns ……………………………………..

12. Cum vi se pare concluzia de mai jos :

 • Certă,
 • Nici certă, nici incertă;
 • Incertă;
  • Primus are în proprietate multe bunuri valoroase;
  • Persoanele care au în proprietate multe bunuri sunt bogate;
  • Concluzie: Primus este bogat.

 

Puteți face orice alte sugestii pentru un discurs convingător și logic …………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adauga un comentariu