Splaiul Unirii nr. 152-154, Sect. 4, București

CUGETĂRI ŞI AFORISME LOGICE

„Logica este anatomia gândirii” (J. Loke).

„Printr-un simplu discurs, iar uneori printr-o singură expresie sau sintagmă, se pot emite mesaje care să ducă la schimbări importante sau fundamentale în societate ori mesajele să reziste mileniilor”.

„Mintea intuitivă e un dar sfânt, iar logica un servitor credincios” (A. Einstein).

„În afara logicii totul este întâmplare” (L. Wittgenstein).

„Logica nu este o doctrină, ci o imagine în oglindă a lumii” (L. Wittgenstein).

„Foarte simplu spus, logica ne învață să gândim și să ne exprimăm corect”.

„Logica este știință, tehnică și, în același timp, artă”.

„Termenii sunt cuvintele sau grupurile de cuvinte (sintagmele, expresiile) prin care se exprimă noțiunile (conceptele)”.

„Din punct de vedere logic, nu se poate pune semnul egalității între termeni și noțiuni, deoarece termenii sunt cuvintele cu care se exprimă noțiunile (conceptele)”.

„Din punct de vedere logic, orice termen poate fi privit din două perspective: a lucrurilor (obiectelor, elementelor) la care se referă; a caracteristicilor (particularităților, însușirilor, calităților) ce aparțin lucrurilor respective”.

„Cel mai cunoscut tip de definiții este cel prin gen proxim (genus proximum) și diferență specifică (differentia specifica)”.

„Genul proxim este categoria (clasa) imediat superioară definitului, ca sferă de cuprindere, iar diferența specifică înseamnă nota caracteristică din intensiunea acestuia (definitului)”.

„Erorile logice constau în încălcări ale regulilor stabilite pentru validitatea raționamentelor”.

„Erorile logice intenționate (voluntare) se numesc sofisme, iar cele neintenționate (involuntare) poartă numele de paralogisme”.

„Sofismele și paralogismele sunt raționamente logice numai aparent corecte, dar în realitate sunt false”.

„Afirmarea consecventului este un raționament invalid, totuși se apreciază că acesta poate fi plasat în categoria raționamentelor inductive („raționament pentru cea mai bună explicație”)”.

„Erori logice pot apărea și în cazul analogiei, în special dacă deosebirile sunt mai multe decât asemănările sau dacă sfera obiectelor comparate este mică ori acestea sunt nereprezentative”.

„Eroarea narativă este un liant care leagă lucrurile printr-o poveste captivantă fără a da însă o explicație plauzibilă, pentru că cel care citește sau ascultă o poveste seducătoare va cădea în capcana irezistibilă a frumuseții acesteia”.

„Atributele incertitudinii pe care o găsim în viața reală au prea puțin de-a face cu cele sterilizate, pe care le întâlnim în examene și jocuri” (N. Taleb).

„Căutăm mereu exemple care să ne confirme punctul de vedere, care să ne convină. În timp ce un singur contraexemplu ne-ar dărâma afirmația, refuzăm să ne punem afirmațiile și într-o astfel de lumină” (N. Taleb).

„Întreabă cineva pe cei nemenţionaţi în naraţiune care este părerea cu privire la neincluderea lor în manualele de istorie?”

„Fiecare dintre noi am căzut, nu de puține ori, în capcana unor aparențe înșelătoare, deoarece am crezut că cineva, dacă se comportă frumos sau elegant, este om cinstit sau bun, am considerat că un om beat agresiv este, de regulă, un om rău și atunci când nu se află sub influența licorilor bahice, am apreciat că un om îmbrăcat modest este sărac sau mai puțin inteligent ș.a”.

„Cunoașterea chestiunii (efectului) deformării cognitive post factum este foarte importantă pentru prevenirea erorilor de apreciere a modului de luare a rezoluțiilor”.

„Orice analiză privind luarea unor decizii (de exemplu, când se analizează dacă a existat sau nu malpraxis medical sau juridic) trebuie să se facă plecând de la recunoașterea riscului ce poate afecta acuratețea examinării, ca urmare a efectului biasului retrospectiv”.

„Orice examinare a unor evenimente consumate trebuie realizată cu precauție și presupune folosirea exclusiv a informațiilor pe care agentul le avea la data producerii acestora, cu excluderea de plano a celor care au devenit cunoscute ulterior”.

 

 

Adauga un comentariu