Splaiul Unirii nr. 152-154, Sect. 4, București

DESPRE ROMÂNIA PREZENTULUI. ÎN 100 DE ANI PIB-UL PE LOCUITOR AL ROMÂNIEI A CRESCUT DE 20 DE ORI

 

Într-un material publicat recent (la 30 noiembrie 2018), am scris: „Dacă tragem linie și comparăm punctele forte cu cele slabe, constatăm faptul că poporul român se află într-un context, care este departe de a fi cel mai prost din istorie. Îndrăznesc să spun că, la 100 de ani de la Marea Unire, România se află în cea mai fastă perioadă din istorie, întrucât, pentru a progresa și pentru a-și spori bunăstarea, poporul român depinde, într-o măsură substanțială, doar de propriile forțe[1].

După publicarea articolului menționat mai sus, am fost catalogat optimist, pentru că văd numai latura frumoasă a lucrurilor sau, cum se spune, partea plină a paharului.

Este foarte adevărat că nu sunt o fire pesimistă, dar nici nu cred că sunt optimist. Întotdeauna, am încercat să fiu un tip realist și consider că, într-o oarecare măsură, am reușit, întucât cred am suficient spirit practic.

Pentru edificare, voi reproduce un pasaj mai consistent din materialul din 30 noiembrie 2018, pe care-l consider relevant:

„Unde suntem la 100 de ani de la Marea Unire?

 • Puncte slabe:
 • Sistemul educativ este subfinanțat și insuficient reformat;
 • Sistemul sanitar este în boală cronică;
 • Oamenii politici sunt sub nivelul elitei reale a României;
 • Demografia este în regres;
 • Investițiile și lucrările publice sunt insuficiente;
 • Informatizarea serviciilor publice este insuficientă;
 • Administarția publică este lipsită de transparență, supradimensionată și ineficientă;
 • Protecția mediului este nesatisfăcătoare;
 • Sistemul de ordine publică are carențe structurale.
 • Puncte forte:
 • România este membră a UE și NATO;
 • Românii pot circula liber în statele UE și, practic, în orice țări (cu excepții neglijabile);
 • România are mulți întreprinzători privați care concurează de la egal la egal cu cei străini;
 • Românii sunt oameni talentați și inteligenți;
 • România are Delta Dunării și Marea Neagră;
 • Românii sunt, în majoritate, harnici;
 • România are arcul Munților Carpați;
 • Românii sunt pe locul 7 în UE, după cifra populației;
 • România este pe locul 9 în UE, după întinderea teritoriului;
 • Românii sunt ospitalieri;
 • România are cel mai fertil sol din Europa (ca suprafață), după Franța;
 • România are numeroase alte bogății naturale (petrol, gaze, ape minerale, ape termale, zăcăminte feroase și neferoase, păduri, animale sălbatice, resurse piscicole etc.).

(…) Sunt câteva lucruri pe care acest popor trebuie să le facă:

 • Să-și aleagă conducători care au dovedit perfomanțe în activitățile anterioare;
 • Să manifeste vigilență cetățenească după alegeri;
 • Să aibă grijă de copii, de bătrâni și de mediu;
 • Să vegheze la viața democratică și la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale;
 • Să nu accepte momeli electorale;
 • Să manifeste verticalitate și lipsă de obediență în relațiile internaționale;
 • Să facă eforturi pentru ca administrația publică să fie transparentă, eficientă și incoruptibilă;
 • Să nu accepte conducători care sunt sub nivelul său”[2].

În această dimineață, am avut bucuria să citesc un articol documentat, care abordează subiectul situației economice a României prezentului, în raport cu evoluția economică a României din ultimii 100 de ani.

Sub titlul Cristian Socol, profesor ASE: Economic şi social, România trăieşte cea mai bună perioadă din istoria ei, distinsul universitar afirmă: „cea mai bună performanţă economică este obţinută în România în perioada 2000-2018, cu precădere în perioadele 2000-2008 şi 2012-2018. Interesant, în 100 de ani PIB-ul pe locuitor a crescut de 20 de ori, de la 16% din media Germaniei în anii 1918-1920 la 43,5% din media Germaniei (dolari 2011) în prezent”. Iar apoi, conchide: „România trăieşte cea mai bună perioadă din istoria ei din punct de vedere economic şi social, beneficiind în ultimii ani de un proces de convergenţă accelerat[3].

 

[1] http://htcp.eu/la-100-de-ani-de-la-marea-unire-1-decembrie-1918-la-multi-ani-popor-roman/

[2] Idem.

[3] Articolul a fost publcat pe www.zf.ro. Linkul acestuia este: https://www.zf.ro/opinii/cristian-socol-profesor-ase-economic-si-social-romania-traieste-cea-mai-buna-perioada-din-istoria-ei-17767250.

Adauga un comentariu