Splaiul Unirii nr. 152-154, Sect. 4, București

POLITICA AR TREBUI SĂ FIE O ACTIVITATE PRO BONO PUBLICO

 

 

Expresia pro bonoeste utilizată, de regulă, pentru a desemna serviciile juridice profesionale efectuate de avocați, cu titlu gratuit, în folosul persoanelor care nu-și permit achitarea costului acestora, sau de medici, care oferă asistență medicală gratuită persoanelor care nu și-o pot permit[1].

Cu promisiunea că voi reveni în curând asupra subiectului, printr-un material mai dezvoltat, aici doresc să exprim teza că, în opinia mea, a venit vremea ca politica de reprezentativitate (în confruntarea pentru funcții elective și demnități locale ori centrale) să se modernizeze, pentru a deveni o activitate înfăptuită, fără remunerație, de oameni care au avut realizări în profesiile, meseriile sau ocupațiile pe care le-au îndeplinit înainte de a exercita activități politice.

Pro bono publico este expresia latină care surprinde esența tezei de mai sus, respectiv asumarea unei activități realizată în interesul public (în folosul comunității, interes general) fără contraprestație (gratis).

Sunt de părere că aleșii în funcții sau demnități publice ar trebui să se afle în situația de a nu depinde de o remunerație pentru a face sau a rămâne în politică.

Cât timp cei care intră în politică o fac pentru că au nevoie de un venit periodic sau pentru că au eșuat în activitățile pe care le-au derulat anterior, nu vom avea politică de calitate și, implicit, nici progres sau prosperitate. Cum pot excela într-un domeniu oameni care au eșuat în domeniile în care s-au pregătit sau care au intrat în sfera politicii pentru a câștiga bani?

Așadar, lansez ideea că politica autentică trebuie să fie o activitate îndeplinită de către cei care au o istorie consistentă în domeniile în care au activat și să aibă ca deviză binele public.

In nuce, sunt de părere că politica adevărată nu poate fi decât o activitate filantropică (gratuită, neremunerată), derulată în folosul binelui public, adică pro bono publico, de către cei care au un anumit nivel de competență.

Activitatea legislativă este esențială pentru societate, astfel că cei care o derulează trebuie să fie, în primul rând, oameni care au o biografie profesională și, în al doilea rând, indivizi care nu au nevoie de bani în schimbul serviciilor publice prestate. Cine nu vrea să presteze activitate pro bono publico să se abțină de la ocuparea funcțiilor obținute politic.

 

 

[1]Conform declarației de politică profesională, adoptată de Consiliul UNBR, sunt servicii profesionale prestate de avocat pro bonoactivitățile profesionale realizate fără remunerație sau așteptare de remunerație asigurate, în principal, persoanelor sau comunităților defavorizate sau marginalizate sau organizațiilor care le asistă.

 

Adauga un comentariu