Splaiul Unirii nr. 152-154, Sect. 4, București

AFORISME ŞI CUGETĂRI DIN DOMENIUL PSIHOLOGIEI (II)

 

„Să înveţi fără să gândeşti este inutil. Să gândeşti fără să înveţi este periculos” (Confucius[1]).

“Gândeşte mult, spune puţin şi scrie mult mai puţin” (proverb).

„Conştienţa este starea omului integrat în mediul unde trăieşte, în timp ce conştiinţa este starea omului care se conformează preceptelor morale şi legale”.

“Conştienţa este modul nostru de a analiza lumea exterioară, împărţind-o în obiecte şi acţiuni” (J. Bronovschi[2]).

„Conştienţa înseamnă o minte trează, vigilentă şi conectată la realitatea înconjurătoare”.

„Un om este fericit atât timp cât alege să fie fericit şi nimeni nu-l poate împiedica(A. Soljeniţîn[3]).

„Emoţiile sunt resorturi psihice care generează hormonii ce constituie combustibilul organismului şi îi asigură buna funcţionare.

„Fericirea, empatia, tristeţea, furia, uimirea, frica şi dezgustul sunt emoţiile esenţiale exprimate de om”.

„Empatia, în special, şi celelalte emoţii, în special, au stat la baza evoluţiei omului”.

„Inteligenţa este abilitatea generală a omului, astfel că nu trebuie confundată cu aptitudinile sale speciale (celelalte abilităţi)”.

„Numai oamenii inteligenţi cunosc drumul spre înţelepciune”.

„Gradul inteligenţei nu este o constantă certă a vieţii, întrucât poate oscila, fiind determinat de mai mulţi factori”.

„Inteligenţa generală are două elemente fundamentale: a înţelege corect lucrurile şi a raţiona înţelept ”.

„Dictatorii se nasc cu înclinaţii spre autoritarism, dar mulţi dintre cei cu astfel de tendinţe nu ajung să dicteze, întrucât alţi factori le-au schimbat destinul”.

„Cei care ajută nu sunt întotdeauna filantropi autentici, întrucât unii dintre ei vor să li se întoarcă actul de gratificare sau urmăresc reciprocitatea”.

„Filantropul ajută în mod dezinteresat şi aşteaptă cel mult o recompensă morală, iar altruistul, chiar dacă nu o urmăreşte în mod principal, aşteaptă şi un act de reciprocitate din partea celui sprijinit”.

„Disonanţa cognitivă este lupta interioară între recunoaşterea unei greşeli şi dorinţa transformării greşelii în act justificat”.

„Cel care judecă nu trebuie să uite de faptul că împrejurările contextuale nu trebuie considerate determinante, ci se impune să fie apreciate ca fiind colaterale şi să nu cadă în capcana retrospecţiei cognitive (aprecierea trecutului prin raportare la date cunoscute în prezent)”.

„Trecutul fiecăruia este muzeul istoriei personale”.

„Viitorul este prezentul care va sosi mâine, peste o săptămână, peste o lună sau peste un an”.

„Cine controlează trecutul controlează viitorul (G. Orwell[4])”.

„Până în anul 1997, când maşina Deep Blue l-a învins pe G. Kasparov la şah, puţini erau cei care acceptau că inteligenţa artificială există cu adevărat şi mult mai puţini erau cei care acceptau că omul ar putea fi pus în inferioritate de aceasta; după acel moment tendinţa pare a se inversa”.

„Visul este reflexia valurilor vieţii inconştiente pe tărâmul imaginaţiei” (H. Amiel[5]).

“De ce animalele de companie seamănă, deseori, cu stăpânii lor? Răspunsul este identic cu cel de la întrebarea: De ce alegătorii (chiar dacă puţini recunosc acest lucru) sunt asemănători cu cei aleşi? Răspunsul comun celor două întrebări este: Cine se aseamănă se adună, iar prin coabitare, fiecare animal (inclusiv omul) ia de la celelalte animale anumite particularităţi şi renunţă la cele la care ceilalţi nu sunt dispuşi să renunţe”.

 

 

[1] Confucius (551-479 î.Hr.).

[2] Jacob Bronowski (18 January 1908 – 22 August 1974).

[3] Aleksandr Soljenițîn (1918-2008).

[4] George Orwell (1903-1950).

[5] Henri Frédéric Amiel (1821-1881).

Adauga un comentariu