Splaiul Unirii nr. 152-154, Sect. 4, București

AFORISME ȘI CUGETĂRI DIN DOMENIUL PSIHOLOGIEI (I)

 

„Temperamentul este firea pe care loteria genetică o hărăzește fiecărui om”.

„Caracterul este barometrul moralității omului”.

„Aptitudinile speciale sunt evantaiul de calități ale fiecărui om, care favorizează obținerea succesului său în anumite domenii de activitate”.

„Inteligența este regina tuturor aptitudinilor”.

„Personalitatea este originalitatea unui individ uman, manifestată pe planul relațiilor sociale”.

„Personalitatea omului se manifestă prin individualitate, interdependența, conștientizare și influențabilitate”.

„Patrulaterul personalității umane cuprinde: temperamentul (firea), caracterul (moralitatea), aptitudinile speciale (calitățile în anumite domenii) și inteligența (capacitatea intelectuală)”.

„Dacă aptitudinile speciale ale unui om sunt remarcabile, atunci putem vorbi despre talent, iar posesorul acestora va fi considerat talentat, iar dacă aceste aptitudini sunt la un nivel cu totul ieșit din comun putem vorbi de un om genial.

„Inteligența este aptitudinea generală a unui om, care îi permite să pună în valoare toate celelalte calități pe care acesta le posedă, să-și rafineze caracterul și să-și optimizeze temperamentul”.

„Inteligența este capacitatea omului de a înțelege ușor și corect aspectele esențiale ale vieții în societate și de a rezolva situații sau probleme pe baza cunoștințelor acumulate”.

„Gradul de inteligență al omului este determinat, în bună măsură, genetic, dar acesta poate fi crescut prin utilizarea frecventă a creierului pentru sarcinile cognitiv provocatoare” (K. Hilger, C. Fiebach și U. Basten).

„Elementele personalității umane produc fiecare, în manieră proprie, consecințe la nivelul întregului (personalității), astfel că temperamentul, caracterul, aptitudinile speciale și inteligența (în special cea emoțională) sunt determinante pentru succesul profesional sau social al oricărui om sau, dimpotrivă, pot explica eșecul”.

Adauga un comentariu