Splaiul Unirii nr. 152-154, Sect. 4, București

CUGETĂRI DESPRE SENSUL VIEŢII

„În orice categorie pot fi identificaţi extremiştii, respectiv acei indivizi umani care se manifestă prin depășirea limitelor sau barierelor sociale impuse”

„Într-o exprimare ușor metaforică, putem spune că fiecare categorie socială are extremiștii ei, așa cum fiecare pădure are uscăturile ei. În domeniul religios, extremiştii sunt denumiți, de regulă, fundamentalişti, întrucât au o abordare fanatică a preceptelor religioase. În plan laic (în afara religiei), extremiștii sunt radicalişti, nazişti, antisemiţi, şovini, naţionalişti etc.”.

„Nu este o mentalitate corectă și nici înțeleaptă aceea care ignoră scopul vieții omului și promovează teza obținerii exclusiv a propriei satisfacții, morale sau materiale”.

„Orice om cu discernământ are vocație polivalentă, deoarece poate avea o conduită extremistă, poate fi o simplă umbră pâmânteană, care înseamnă o viață obscură, sau poate fi mult mai mult decât oricare dintre ipostazele antetrioare, respectiv să aibă aibă o viață cu sens”.

„A trăi viața cu sens nu este doar știință sau, eventual, tehnică (o metodă), ci este chiar o artă, o măestrie umană”.

„Arta de a trăi viața cu sens presupune păstrarea unui echilibru între aspectul material și cel spiritual, echilibru dependent de gradul de conştientizare a conduitei omului”

„Simpla respectare a limitelor în care omul trebuie să se mențină potrivit regulilor morale sau juridice (legale) este numai premisa necesară pentru o existență non banală a oricărei persoane, dar nu este și suficientă. Pe lângă această condiție-premisă este necesară încă cel puțin una, și anume crearea confortului psihic specific omului împlinit”.

„Conduita ignobilă are, de regulă, două motive: unul aparent, dar mincinos, iar altul ascuns și adevărat”.

„Oamenii cu scopuri josnice ascunse inventează motive aparent nobile pentru a justifica comportamentele lor ticăloase”.

„Pretextul este un fals motiv, invocat pentru a justifica o activitate (acțiune, conduită) sau pentru a disimula motivul real”.

„Oamenii care folosesc pretexte pentru a justifica activități cu impact social sunt indivizi care urmăresc atingerea obiectivelor fără scrupule, fără cea mai mică jenă sau fără nicio reținere”. „Pe scurt, acești oameni sunt ticăloșii care pun mai presus de orice interesele meschine care le gâdilă orgoliul sau le sporesc pe moment confortul psihic”.

„Cei care înfățișează adevăratele motive ce stau la originea conduitei lor sau cei care, fără a le exhiba, nu le camuflează prin pretexte sunt oamenii ce pun pe primul loc onestitatea, interesul general și demnitatea”.

Adauga un comentariu