2017 iunie

26 Iun: Infracţiunea – specie de faptă juridică și fenomen complex

O faptă antisocială constituie temei al răspunderii juridice penale numai dacă dreptul pozitiv îi conferă o asemenea calitate prin intermediul normelor juridice de incriminare, deoarece raportul juridic de răspundere nu se poate naşte altfel, adică în afara dreptului. Sfera faptelor care sunt considerate de legiuitor infracţiuni depinde de conţinutul şi dinamica reglementărilor juridice ale diferitelor momente, etape sau epoci din evoluţia societăţii umane. Analizând conceptul de infracţiune, prin prisma dreptului penal şi a altor ştiinţe conexe, observăm că infracţiunea este un fenomen complex, având următoarele aspecte: material, uman, social, moral-politic şi juridic.

23 Iun: Abuzul în serviciu după decizia Curții Constituționale nr. 392/2017

Examinând cu atenție considerentele Deciziei nr. 392/2017, apare ca fiind mult mai susținută de argumente opinia potrivit căreia, dacă legiuitorul nu respectă obligația trasată de Curtea Constituțională, după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României organele judiciare au obligația de a aplica prevederile privind abuzul în serviciu în acord cu principiul ultima ratio. În acest sens, cităm din conținutul Deciziei nr. 392/2017: „sarcina aplicării principiului "ultima ratio" revine, pe de o parte, legiuitorului, iar, pe de altă parte, organelor judiciare chemate să aplice legea. Astfel, responsabilitatea de a reglementa şi aplica, în acord cu principiul anterior menţionat, prevederile privind "abuzul în serviciu", ţine atât de autoritatea legiuitoare primară/delegată (Parlament/Guvern), cât şi de organele judiciare„ .

19 Iun: Structura infracțiunii

Conţinutul infracţiunii are două componente (aspecte): latura obiectivă (fizică sau materială) şi latura psihică sau elementul moral (elementul subiectiv sau vinovăţia). Această specie de conţinut este denumit conţinut constitutiv sau propriu-zis. Conţinutul constitutiv se referă la substanţa infracţiunii, de aceea ar putea fi denumit şi conţinut intrinsec. Ceilalţi factori – subiecţii, obiectul, locul, timpul, situaţia premisă, modul şi mijloacele de săvârşire a infracţiunii – nu au, propriu-zis vorbind, calitatea de elemente constitutive ale conţinutului infracţiunii. Cerinţele referitoare la existenţa celorlalţi factori ai infracţiunii alcătuiesc conţinutul extrinsec al acesteia. Sigur că sunt anumite infracţiuni în cazul cărora legea impune unele cerinţe referitoare la termenii preexistenţi, de care depinde existenţa infracţiunii.

15 Iun: Incidența principiului ne bis in idem, relativ la neîndeplinirea obligațiilor fiscale, dacă aceasta îmbracă și haina unei infracțiuni

Pe de o parte, analizând amenzile contravenționale reglementate de Codul de procedură fiscală, care sunt relativ severe, și situația în care penalitatea aplicată de organele fiscale este de 100% din debit sau superioară acestuia, criteriul privind scopul și severitatea sancțiunii impune includerea penalităților și amenzilor contravenționale în categoria pedepselor, astfel că putem susține că, în astfel de cazuri, se încalcă principiul ne bis in idem. Pe de altă parte, independent de susținerile precedente, pentru că penalitățile aplicate de organele fiscale au natură penală conform CEDO, indiferent că sunt stabilite pentru plata cu întârziere sau pentru nedeclarare, la individualizarea pedepsei, în cadrul procesului penal, trebuie luat în considerare faptul că același subiect a mai fost sancționat definitiv pentru aceeași faptă.

10 Iun: Simona Halep, două în una – sportivă și om. Bravo Simona!

Pentru noi cei care iubim tenisul, în special, și pentru toți românii, în general, performanța SIMONEI HALEP de a juca finala de la Roland Garros este una extraordinară nu atât datorită faptului că este o poziție care se obține foarte greu, cât mai ales din perspectiva confirmării unui model pozitiv în societatea românească. Este un lucru evident că, în ultimii ani, exemple ca cel oferit de SIMONA sunt o rara avis, întrucât gimnastica nu mai are performanțele cu care ne-a obișnuit în trecut, fotbalul este în regres s.a. Grăitoare pentru situația din sportul românesc este contraperformanța reprezentanților României de la ultimele jocuri olimpice de vară, organizate la Rio de Janeiro (2016), când tolba cu medalii luate de România a fost cea mai goală din anul 1952 și până în prezent.

10 Iun: Câteva considerații privind cauzele care exclud infracțiunea, cu specială privire asupra cauzelor justificative și de neimputabilitate

In nuce, cauzele care exclud infracțiunea sunt împrejurări care împiedică realizarea celor patru trăsături esențiale ale infracțiunii (tipicitatea obiectivă, vinovăția, antijuridicitatea și imputabilitatea). Dintre cele patru categorii de cauze care determină neîntrunirea caracterului infracțional al unei fapte, pentru două legiuitorul alocat câte un capitol, în cadrul titlului III, destinat instituției infracțiunii. Este vorba despre cauzele justificative și cauzele de neimputabilitate.

07 Iun: Uite pragul, nu e pragul … ba e pragul!

Urmărind cu interes discuțiile din mediul public, în special cel juridic, despre incriminarea abuzului în serviciu, am constatat că există o un evantai de păreri exprimate. Titlul acestui material, ne-a fost inspirat de expresia uite popa, nu e popa. Fără a inventaria toate opiniile exprimate, în cele ce succed vom prezenta punctele de vedere ale factorilor de decizie în această materie și, la rândul nostru, vom exprima un punct de vedere.

05 Iun: Rugăciunea unui judecător

Doamne, eu sunt unica fiinţă pe lume căreia Tu i-ai dat o părticică din atotputernicia Ta; putere de a condamna sau a achita pe semenii mei. (...) La semnul meu, uşile închisorilor se închid, în urma condamnatului, sau se deschid, pentru libertate. Sentinţa mea poate schimba sărăcia în belşug, iar bogăţia în mizerie. De hotărârea mea depinde destinul multor vieţi.