2017 septembrie

29 Sep: Discreția și indiscreția

Se spune că doi oameni pot ţine un secret, numai dacă doar unul dintre ei îl ştie. Sunt oameni care au dorința aproape invincibilă de a scormoni în viața privată a celorlalți și apoi de a divulga ceea ce au aflat. Dintre aceștia, unii au convingerea că procedează normal, plecând de la premisa că nu există lucruri tainice, iar alții, deși cunosc limitele decenței și ale indecenței, simt nevoia soră cu irezistibilitatea de a comunica date sau informații confidențiale ori secrete despre alții.

28 Sep: Pretextul și motivul

Prin comparație cu pretextul, care este un fals mobil, motivul este imboldul real (adevărat, onest), veritabila cauză sau resortul subiectiv care determină acțiunile sau inacțiunile oamenilor conștienți.

27 Sep: Invidia și admirația

Consecințele sociale ale celor care gândesc și trăiesc mânați de invidie sunt, de asemenea, importante. Dintr-un punct de vedere, efectele sociale constau în consumul inutil de energie, care putea fi canalizată spre obiective pozitive sau utile socialmente, iar dintr-un alt unghi, oamenii cu o astfel de conduită socială sunt, uneori, imitați de către alți membrii ai colectivității din care fac parte.

24 Sep: Prezentul permanent

Indiferent de scopul pe care un om îl are în viață, acesta poate fi atins mult mai sigur dacă el se concentrează pe fiecare pas când acesta este întins (făcut), fără ignorarea totală a modului de executare a pașilor următori. Pașii viitori, trebuie să fie avuți în vedere și ei, dar în planul doi pentru că primplanul este necesar să fie alocat prezentului viu și existent, iar nu viitorului fad și îndepărtat.

24 Sep: Pedepsele aplicabile persoanelor juridice

Potrivit art. 136 C. pen., pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt amenda, ca pedeapsă principală, și pedepsele complementare. Pedepsele complementare sunt: a) dizolvarea persoanei juridice; b) suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani; c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani; d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la unu la 3 ani; e) plasarea sub supraveghere judiciară; f) afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare.

17 Sep: Cum foloseşte presa terminologia juridică

Sunt de părere că atunci când se publică articole sau ştiri din domeniul juridic ori când se foloseşte o terminologie juridică în mass-media cei care redactează materialele, dacă nu sunt de specialitate, ar trebui să ceară avizul unui jurist. Raţiunea unei astfel de susţineri rezidă în aceea că expresiile greşite utilizate de presă sunt preluate ca atare de oamenii care nu au pregătire juridică şi sunt rostogolite mai departe în comunicare.

15 Sep: Efectul contagios al faptelor bune și faptelor rele

Plecând de la înțelepciunea populară, care spune că binele este răsplătit, iar răul sancționat, putem cădea în capcana generalizării. Or, nu de puține ori, viața demonstrează că cele două proverbe nu se verifică în relațiile interumane. Sunt situații în care binele nu este răsplătit sau este răsplătit, dar cu rău, fapt ce a dus la o formarea maximei: nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. De asemenea, realitatea relevă cazuri în care faptele antisociale rămân nesancționate. Ba mai mult, în anumite grupuri sociale, persoanele care comit fapte ilicite sunt respectate sau venerate de ceilalți membrii ai grupului social.

08 Sep: Incompetența și prostia

Cu cât funcția ocupată de o persoană ce nu întrunește calitățile minime specifice funcției este mai înaltă, cu atât daunele sociale produse ca urmare a incompetenței sunt mai grave. Incompetentul cu poziție înaltă face mult mai vizibilă inadecvarea sa, întrucât o funcție sau o activitate importantă este mult mai expusă analizei sau atenției celorlalți oameni.

05 Sep: Viața și liberul arbitru

Observând un evantai larg de situații, se poate constata că există oameni care nu au niciun rol în conturarea vieții lor, au un rol infim în conturarea vieții sau pur și simplu nu pot aduce schimbări esențiale în viața lor. Este cazul celor care suferă de anumite probleme fizice sau psihice ori care sunt constrânși din punct de vedere fizic sau moral. Deși sunt la fel de egali din punct de vedere legal, aici nu pe aceștia îi am în vedere, ci pe cei care, în proporție mai mare sau mai mică, dar în mod esențial, își pot derula firul gemului vieții conform voinței lor, adică pe oamenii care au un liber arbitru satisfăcător.

03 Sep: Despre efectul de turmă

Deși este dovedit faptul că orice om este diferit față de ceilalți, prin manifestarea instinctului de conservare, majoritatea oamenilor se simt confortabili să facă parte dintr-un grup social și, de regulă, au tendința să-i copieze pe cei din jurul lor sau să aplice în practică ceea ce văd că fac alții. Câți dintre noi nu am cumpărat ceva pentru că am văzut că și alții au cumpărat, câți dintre noi nu am imitat un comportament pe care l-am văzut la alții din grupul nostru, câți dintre noi nu am respectat, fără să ne întrebăm de ce, un obicei al grupului din care facem parte s.a.