2017 august

31 Aug: Transmiterea fictivă a acțiunilor sau părților sociale în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia

Potrivit art. 2801 din Legea nr. 31/1990: „Transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani”.

30 Aug: Infracțiunile prevăzute în art. 272 din Legea nr. 31/1990

Infracțiunile prevăzute în art. 272 din Legea nr. 31/1990 se comit, în calitate de autor sau coautor de către: fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societății. Pentru calitatea de instigator sau complice nu sunt cerute condiții speciale, astfel că orice persoană care îndeplinește condițiile generale privind angajarea răspunderii penale.

29 Aug: Infracțiunile prevăzute în art. 271 din Legea nr. 31/1990

Potrivit art. 271 din Legea nr. 31/1990: „Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societății care: a) prezintă, cu rea-credință, în prospectele, rapoartele și comunicările adresate publicului, date neadevărate asupra constituirii societății ori asupra condițiilor economice sau juridice ale acesteia ori ascunde, cu rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date; b) prezintă, cu rea-credință, acționarilor/asociaților o situație financiară inexactă sau cu date inexacte asupra condițiilor economice sau juridice ale societății, în vederea ascunderii situației ei reale; c) refuză să pună la dispoziția experților, în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 26 și 38, documentele necesare sau îi împiedică, cu rea-credință, să îndeplinească însărcinările primite”.

29 Aug: Infracțiunile prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990. Aspecte comune

Cel mai important act normativ, care reglementează materia constituirii, organizării și dizolvării societăților, este Legea nr. 31/1990. Încălcarea nor¬melor legale ce reglementează constituirea, organizarea, modificarea și încetarea activității societăților se poate manifesta în diverse forme, putând atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, disciplinară, fiscală etc. Având în vedere realitatea că societățile au o importanță deosebită în domeniul afacerilor, legiuitorul român incriminează anumite fapte de încălcare a normelor prevăzute de Legea nr. 31/1990. Din perspectiva categoriilor de legi penale, Legea nr. 31/1990 este o lege nepenală cu dispoziții penale, având în vedere faptul că, în art. 271-280, art. 280 indice 1 și art. 280 indice 3 din Legea nr. 31/1990, sunt incriminate mai multe fapte prin care sunt încălcate norme juridice privind societățile.

28 Aug: Ce norme penale prezintă interes pentru domeniul afacerilor?

Adaptând definiția profesioniștilor la câmpul activității economice, vom spune că, prin domeniul afacerilor se înțelege activitatea exercitată în cadrul unei întreprinderi cu scop lucrativ (obținerii de profit). Activitățile derulate prin intermediul unei întreprinderi care nu are ca scop obținerea de profit exced domeniului afacerilor. Activitățile non-profit sunt derulate prin organizații (întreprinderi) constitite în scopuri exclusiv sociale (de pildă, asociații, fundații etc.). Plecând de la premisa că grupul de norme care incriminează fapte ce pot fi săvârșite (și) în domeniul afacerilor nu formează o subramură a dreptului penal, deoarece nu există nici măcar o instituție juridică penală care să fie aplicabilă exclusiv domeniului relațiilor de afaceri și nici nu sunt reguli derogatorii privind incidența legii penale în această materie. Însă, consider că se poate vorbi despre dispoziții penale frecvent aplicate în domeniul afacerilor sau de instituții penale care prezintă interes pentru lumea afacerilor.

26 Aug: Unele aspecte privind Dreptul penal al afacerilor (II)

Faptele aflate în legătură cu domeniul afacerilor, incriminate de legiuitorul român, sunt numeroase. Chiar dacă nu alcătuiesc o subramură veritabilă a dreptului penal, așa cum am văzut, infracţiunile din domeniul afacerilor prezintă anumite particularităţi faţă de celelalte infracţiuni. Potrivit studiului Global Economic Crime Survey, întocmit de PricewaterhouseCoopers (ed. 2016,) criminalitatea economică continuă să fie o problemă serioasă care afectează organizațiile din întreaga lume. Criminalitatea afacerilor prezintă anumite aspecte care o individualizează în sfera criminalităţii generale. Criminalitatea în afaceri este un concept care la noi a devenit realitate după anul 1989, deoarece în perioada anterioară controlul social exercitat de regimul comunist nu permitea iniţiativa privată. Infracţiunile din domeniul afacerilor sunt fapte sociale ilicite care au o multitudine de cauze.

25 Aug: Unele aspecte privind Dreptul penal al afacerilor (I)

Expresia Drept penal al afacerilor este tot mai des folosită de oamenii de afaceri, în general, și de juriști, în special. Nu încape îndoială că ambele categorii menționate – oamenii de afaceri și juriștii – trebuie să cunoască, în funcție de nevoia domeniului în care activează, anumite elemente de Drept penal al afacerilor. Oamenii de afaceri trebuie să posede un minimum de informații referitoare la dispozițiile legale penale aplicabile în domeniul afacerilor. Îndrăznesc să spun că, deținerea unor cunoștințe din domeniul legislației penale aplicabile materiei afacerilor, este esențială pentru persoanele care conduc afaceri sau care sunt implicate la diferite niveluri în activitatea economică, fie în actul decizional, fie în cel de supraveghere sau control, deoarece există riscul ca activitatea pe care o derulează să intre în coliziune cu legislația penală.

22 Aug: Tinerii pierde-vară! Un adevărat fenomen social în România

Care sunt cauzele fenomenului tinerilor fără ocupație? Cauzele unui atare fenomen sunt multiple, dar una mi se pare de departe foarte importantă - EDUCAȚIA PRECARĂ. Vina pentru EDUCAȚIA PRECARĂ este atât a familiei, dacă aceasta (familia) există, cât și a Școlii (mai larg spus, a statului). Dacă familia, ÎN CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ, nu-l învață pe copil ce înseamă să fie OM (ființă cu privilegii, dar și cu responsabilități), iar apoi, la grădiniță, la școala generală sau la liceu, copilul copilul nu primește educația corespunzătoare sunt îndeplinite condițiile favorabile apariției fenomenului tinerilor care nu fac nimic socialmente util.

21 Aug: Sabia lui Damocles și stresul responsabilității publice

Adevărații conducători, magistrați sau demnitari simt că au în permanență deasupra capului sabia lui Damocles, adică au presiunea stresului generat de responsabilitatea socială asociată funcției pe care o ocupă. Într-adevăr, povestea sabiei lui Damocles este o parabolă a cărei morală se potrivește situației în care se află oamenii cu responsabilități sociale importante. Mesajul pe care Dionisos a vrut și a reușit să-l transmită în această parabolă este că oamenii de stat autentici trăiesc o stare constantă de teamă, produsă de riscurile și responsabilitatea aferente importanței activității desfășurate.

21 Aug: Cum ne creștem robustețea, față de lebedele negre, prin antifragilitate. Viziunea lui Taleb

Antefactum, adică anterior survenirii unui eveniment foarte improbabil, cu impact deosebit, oamenii nu-l detectează printre evenimentele majoare posibile din viitor. Postfactum, respectiv după ce evenimentul se produce, oamenii vor născoci explicații referitoare la cauzele sale. Antifragilitatea este acea trăsătură care crește robustețea oamenilor care fac față evenimentelor improbabile, adică a celor care se comportă ca pasărea Phoenix sau poate ca Hidra, întrucât altfel sabia lui Damocles îi va răpune.