2017 aprilie

18 apr.: Prezumția de nevinovăție și principiul proporționalității. Două cazuri recente de încălcare a acestor principii

Principiul prezumției de nevinovăție este principiul fundamental al dreptului ce constă în presupunerea că o orice persoană este nevinovată (inocentă) până pronunțarea unei hotărâri de condamnare. Principiul proporţionalităţii protecţiei valorilor sociale este acel principiu al dreptului ce constă în necesitatea reacţiei contra faptelor periculoase pentru societate şi a existenţei unei echivalenţe (proporţii) între gravitatea comportamentelor antisociale sancţionate şi folosirea legii pentru reprimarea (sancţionarea) acestora [nulla poena (sanctio) sine crimine et necessitate].

18 apr.: Despre Internet, Robert Taylor, părinții Internetului și Albert Einstein

Să nu uităm că orice dezvoltare a noilor tehnologii poate fi atât malignă, cât și beningnă și de aceea trebuie să fie însoțită de măsuri apte să le orienteze exclusiv spre binele omenirii. Noile tehnologii sunt accesibile, în egală măsură, oamenilor de bine și celor care urmăresc scopuri antisociale (de pildă, teroriștilor). Dintr-o altă perspectivă, se poate constata cu evidență că omul contemporan folosește din de în ce mai mult computerul și telefonul inteligent. Utilizarea frecventă a dispozitivelor informatice va produce în viitorul nu prea îndepărtat schimbări majore pe planul relațiilor sociale, fiind apropiată ziua despre care vorbea A. Einstein.

11 apr.: Robert Lanza. Biocentrismul sau moartea ca o iluzie

Robert Lanza este autorul teoriei biocentrismului (teoria totului, centrul vieții) , conform căreia moartea este o simplă iluzie, fără suport în lumea obiectivă, iar realitatea este o creație a stării de conștiență și există numai pentru că este percepută de oameni din cauza identificării morții cu trupul (corpul) uman. R. Lanza susține că spațiul și timpul nu există, invocând inter alia o cugetare atribuită lui A. Einstein, care la moartea unui prieten, fizician, ar fi spus: ”Oamenii ca noi ştiu că distincţia între trecut, prezent şi viitor este doar o iluzie extrem de puternică”.

06 apr.: Chestionar pentru indentificarea calităților unui discurs convingător și logic

Acest chestionar se adresează practicienilor dreptului și urmărește să identifice calitățile pe care un discurs, o pledoarie sau orice altă comunicare juridică trebuie să le îndeplinească pentru a convinge interlocutorul sau auditoriul. Rezultatele vor fi folosite pentru elaborarea unor recomandări destinate profesioniștilor dreptului, care să constituie repere orientative în cominicarea juridică. Cei care vor completa acest chestionar pot menționa numele lor sau pot rămâne anonimi. În cazul celor care-și vor menționa numele, eventualele răspunsuri considerate interesante vor fi publicate cu precizarea numelor autorilor răspunsurilor respective.

01 apr.: CEDO a pronunțat azi (1 aprilie?!?) trei hotărâri istorice împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat azi trei hotărâri istorice. Potrivit primei hotărâri, Curtea de la Strasbourg a decis că procesul soților Ceaușescu s-a desfășurat cu încălcarea art. 6 din Convenție, care garantează dreptul la un proces echitabil. Totodată, a obligat statul român să plătească moștenitorilor familiei Ceaușescu 25 de miliarde de euro, iar în sarcina Guvernului s-a dispus obligația de a emite un comunicat prin care să fie cerute scuze publice.