Considerații

11 Dec: Viața ca o Matrioșka

Teoretic, imediat după naștere, omul are deschise toate opțiunile. Poate fi artist, matematician, instalator, medic, zugrav, avocat, electrician, profesor, chimist, inginer, agricultor, judecător etc.

31 Oct: Hazardul și capriciile Fortunei

Nimeni nu poate susține, fără riscul de a minți, că succesul i se datorează în totalitate sau că eșecul nu-i este deloc imputabil, deoarece, într-o mai mare ori mai mică măsură, izbânzile și nerealizările omului sunt determinate de factori multipli, dintre care unii au rol cauzal, iar alții de influențare și printre aceștia – ascuns ori la vedere – se află deseori hazardul.

21 Aug: Complexele și frustrările profesionale

Din noianul tipurilor de complexe și frustrări, aici doresc să surprind câteva aspecte legate de cele de natură profesională. În activitatea profesională a oricăruia dintre noi pot fi întâlnite persoane complexate sau frustrate, care se manifestă necorespunzător, cu riscul producerii unor consecințe asupra celor în cauză sau asupra celorlalți.

01 Aug: Beția sau mirajul puterii

Unii dintre cei care ajung la putere, indi¬ferent de domeniul în care exercită astfel de prero¬gative, îşi schimbă în mod negativ comportamentul, uneori fiind chiar de nerecunoscut. Această boală socială are un nume: beţia puterii.

01 Aug: Cât de machiavelic și cât de actual este Machiavelli?

Auzim, deseori, expresii de tipul: victime cola¬terale, pierderi inevitabile, erori scuzabile, efecte neimputabile ş.a. Prin aceste sintagme, cei care au vizat obţinerea unor scopuri, considerate de inte¬res public, dar prin modalităţi care îndeobşte nu le fac cinste, de fapt încearcă îndulcirea situaţiei.