14 Iul: Există trecut sau viitor ori numai prezent?

Parafrazându-l pe Lanza putem considera că viața e o aventură care transcede felul nostru obișnuit de a gândi, iar când murim facem acest lucru nu într-un mod aleatoriu, ci în inevitabila matrice a vieții, plecând dintr-un univers în altul. Trecutul este cert, dar consumat, viitorul este incert, așa că ceea ce ne rămâne este prezentul. Așadar, trăiți clipa și zâmbiți, căci nu avem garanția că viitorul va fi mai bun!

14 Iul: Controlul judiciar. Câteva considerații privind condițiile luării, prelungirii și menținerii măsurii controlului judiciar

Măsura controlului judiciar, alături de sora ei, controlul judiciar pe cauțiune, este cea mai puțin intruzivă dintre măsurile preventive. Din cauza acestei particularități, în practica judiciară, controlul judiciar se dispune, se prelungește și se menține cu relativ mare ușurință. Examinând practica judiciară, am constatat că, uneori, organele judiciare consideră că măsura controlului judiciar este un mijloc procesual care poate fi dispus sau perpetuat fără un examen special al proporționalității și necesității. Cu alte cuvinte, plecând de la premisa că este cea mai ușoară dintre măsurile preventive, anumite organe judiciare apreciază că efectele acesteia asupra drepturilor și libertăților inculpaților sunt relativ neglijabile. În realitate, chiar dacă nu sunt impuse inculpatului obligații în plus față de cele standard, măsura controlului judiciar afectează, uneori într-o măsură semnificativă, anumite drepturi și libertăți fundamentale ale omului (de exemplu, dreptul la muncă).

11 Iul: Despre vremea când trebuie să pleci din funcție și povestea celor trei plicuri

O vorbă spune: Funcțiile sunt trecătoare! Așa este! La fel ca oamenii și funcțiile sau demnitățile sunt efemere. Cine nu înțelege acest lucru nu are nicio îndreptățire să ocupe vreo funcție sau demnitate, în special dintre cele în care este numit. Orice poziție de șef, într-o mai mare sau mai mică măsură, determină o uzură a persoanei care o ocupă la un moment dat. Efectul acestei uzuri este asociat cu scăderea performanțelor instituției sau autorității publice în cauză.

07 Iul: Poate fi justiția selectivă?

Justiția, în general, și cea penală, în special, nu poate fi selectivă, întrucât organele judiciare nu au posibilitatea de a alege în mod arbitrar și inegal modalitatea în care aplică legea în cauzele pe care le soluționează. Potrivit Legii fundamentale, justiția nu poate fi diferită, ci trebuie să fie egală (aceeași) pentru toate persoanele care se află în aceeași situație juridică.

07 Iun: Uite pragul, nu e pragul … ba e pragul!

Urmărind cu interes discuțiile din mediul public, în special cel juridic, despre incriminarea abuzului în serviciu, am constatat că există o un evantai de păreri exprimate. Titlul acestui material, ne-a fost inspirat de expresia uite popa, nu e popa. Fără a inventaria toate opiniile exprimate, în cele ce succed vom prezenta punctele de vedere ale factorilor de decizie în această materie și, la rândul nostru, vom exprima un punct de vedere.

05 Iun: Rugăciunea unui judecător

Doamne, eu sunt unica fiinţă pe lume căreia Tu i-ai dat o părticică din atotputernicia Ta; putere de a condamna sau a achita pe semenii mei. (...) La semnul meu, uşile închisorilor se închid, în urma condamnatului, sau se deschid, pentru libertate. Sentinţa mea poate schimba sărăcia în belşug, iar bogăţia în mizerie. De hotărârea mea depinde destinul multor vieţi.

18 Apr: Prezumția de nevinovăție și principiul proporționalității. Două cazuri recente de încălcare a acestor principii

Principiul prezumției de nevinovăție este principiul fundamental al dreptului ce constă în presupunerea că o orice persoană este nevinovată (inocentă) până pronunțarea unei hotărâri de condamnare. Principiul proporţionalităţii protecţiei valorilor sociale este acel principiu al dreptului ce constă în necesitatea reacţiei contra faptelor periculoase pentru societate şi a existenţei unei echivalenţe (proporţii) între gravitatea comportamentelor antisociale sancţionate şi folosirea legii pentru reprimarea (sancţionarea) acestora [nulla poena (sanctio) sine crimine et necessitate].

18 Apr: Despre Internet, Robert Taylor, părinții Internetului și Albert Einstein

Să nu uităm că orice dezvoltare a noilor tehnologii poate fi atât malignă, cât și beningnă și de aceea trebuie să fie însoțită de măsuri apte să le orienteze exclusiv spre binele omenirii. Noile tehnologii sunt accesibile, în egală măsură, oamenilor de bine și celor care urmăresc scopuri antisociale (de pildă, teroriștilor). Dintr-o altă perspectivă, se poate constata cu evidență că omul contemporan folosește din de în ce mai mult computerul și telefonul inteligent. Utilizarea frecventă a dispozitivelor informatice va produce în viitorul nu prea îndepărtat schimbări majore pe planul relațiilor sociale, fiind apropiată ziua despre care vorbea A. Einstein.